HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 050. - No. 014.

Dátum 1626. szeptember 22.
Jelleg

6 oldal latin, eredeti, 2 pld.

Szöveg

"Urbarium", melyet Kuthy Ferenc és Debreceni Dániel készítettek. (Összeírás: subditusok száma, úrbéres szolgáltatásaik.)
Letanfalva:
Sessiók, zsellérek. Census: készpénz Terménytizedek, állattizedek: bárány, malac, liba. Káposztatized kp megváltása. Vászonszolgáltatás. Újévi tyúk. Favágás, aratás és más robotmunka.
Paulan:
Az újévi tyúkot a zsellérek is adják. Húsvétra a konyha számára bárány és tojás. Szántanak, vetnek, aratnak és minden más robotmunkát végeznek. A földesúri allodiumot az alattvalók művelik.
Krigo: Legelő és kaszáló helyek a juhoknak.
Almas:
Szabadosok és nemesek. Újévre a bíró a földesúrnak 3 hordó sört ad. Minden jobbágy újévi tyúkot vagy kalácsot ad. Háromkirálykor az új bíró hízott sertést szolgáltat. Nagyböjtben lenmag szolg. Kendertized helyett vászonszolgáltatás. Földesúri malmok. Földesúri szántók és rétek, jobbágyok művelik. Halastó. Káposztás- és komlóskert.
Szepesi prépostság javai (Szepes megye): Letanfalva – Paulan – Krigo praedium – Kholbaky – Almas – Luczka – Villa Mathei et – Straska – aliter Michelsdorf – Widernik

Tartalomgazda