HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 050. - No. 002.

Dátum 1720. július 6.
Jelleg

4 oldal latin, egyszerű másolat.

Szöveg

"Aestimatio", melyet a Szepesi Kamara számvevősége készített. (Becslés: 5 és 6%-os kamatbázison az allodiális javak, úrbéres bevételek becsértéke.)
Szepesvár és Váralja:
Kastély, allodium, gazdasági épületek, kertek becslése. Szántók, vetéskapacitás, rétek szénahozam. Vámjövedelem. Korcsma és mészárszék jövedelme.
Segre:
Zsellér és subinquilinus sessiók becsértéke. Robotok készpénz értéke, deserták értéke. Urasági épület, allodialis ház, gazdasági épületek becslése. Malom árendája, molnár robotmunkájának készpénz értéke. Halastó.
Dubrova: Báránytizedek.
Gr. Csáky Mihályról a kamarára szállt javak, Szepes megye:
Szepesvár és váralja – Segre – Mintszent – Dubrava – Szlatvina – Danisocz oppidum

Tartalomgazda