HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 049. - No. 040.

Dátum 1720. augusztus 29.
Jelleg

28 oldal latin, eredeti.

Szöveg

"Series Conscriptionis", melyet Bokros Pál és Balogh János készítettek. (Összeírás: subditusok név szerint, postfunduália, szolgáltatás.) – Conscriptio oppidorum montanorum, pagorum, ad fiscum pertinentium.
Privilegiatum oppidum montanum Svedler:
Telepesek név szerint. Számuk 116, köztük sok özvegy. A következő kimutatással: 1. szántók 3 calc.-ban hány pozsonyi köböl, 2. irtványföldek, hány pozsonyi köböl, 3. rétek, hány szekér, 4. iparosok megnevezve és szám szerint összesítve: figulus = fazekas 1, lanio = mészáros 7, vietor = kádár 1, sutor = cipész, varga 6, faber = kovács 6, manualis = kézimunkás 6, fossor = kapás 10, faber serarius = lakatos 1, faber lignarius = asztalos 1, arcarius = szekrénykészítő 1, carbonarius = szénégető 1, sartor = szabó 1, scandularius = zsindelykészítő 1. – Puszta hely épületek nélkül 46; ezek tartozékai. Szántók 3 calc.-ban, de igen terméketlenek: 1 elvetett pozsonyi köböl után az ősziekből 1, a tavasziakból másfél köböl terem. Rétjei nagyrészt erdőbeliek; keveset hoznak: 4 kaszás után 1 szekérnyi szénát. Legelője elegendő. Erdeje is elegendő, de csak tüzifára, épületfára földesúri engedély kell. A malmot az uraság elvette tőlük. – Van két céhük is: a mészárosoké 8 személyből, és a kovácsoké 10 személyből. Alig biztosítják az élelmet és a ruházatot. Az összes mesteremberek készítményeiket szabadon árusíthatják. A kézi munkások csak a mindennapi élelmet tudják megszerezni. Van két vashámora, de eskü alatt tett vallomás szerint több a vesztesége mint a nyeresége.
Privilegiatum oppidum montanum Szomolnok:
Telepesek név szerint, számuk 101. A kimutatás, mint előbb. Foglalkozásuk: negotiator = kereskedő 11, lanio = mészáros 4, fossator = kapás 2, magister montium = bányászmester 1, sartor = szabó 1, faber negotiatorum = a kereskedők művese 1, faber lignarius = asztalos 3, faber = kovács 1, sutor = varga 4, satrapa megotiationis = a kereskedelem főnöke. Puszta zsellértelek 57. Ahol épületek maradtak, azokat idegenek szállották meg, akik ideiglenesen a király részére dolgoznak, de a város részére nem adóznak; számuk 46. – A város területe nagyrészt bányákból áll. Rétjei keveset hoznak: 4 kaszás után 1 szekérnyi szénát. Legelői megfelelőek. Erdeje mind tüzifára, mind épületfára jó, de az officialis engedelmétől függ. Két malma van. Az egyiknek a jövedelme a plébános fizetésére megy. – A mészárosok céhe 4 személyből áll. Csak a ruházatot és az élelmet biztosítja. A mesteremberek készítményeiket a hely távolsága miatt nehézkesen tudják elhelyezni. Semmiféle jövedelmi forrása nincs.
Privilegiatum oppidum montanum Stoósz:
Telepesek név szerint, mint előbb, számuk 40. Foglalkozásuk: manualista = kézimunkás 6, cuprarius = rézműves 2, faber serarius = lakatos 1, sutor = varga 4, vietor = kádár 1, faber = kovács 4, lanio = mészáros 3, sartor = szabó 2, cultrarius = késcsináló 3, fossor = kapás 4, carbonarius = szénégető 2. – Puszta ház 24; tartozékaik műveletlenül maradtak. Szántói terméketlenek: alig hozzák meg az elvetett magot. Rétjei nagyrészt erdőbeliek; 4 kaszás után 1 szekérnyi szénát adnak. Legelője is kevés: Abaúj és Torna megyék legelőiből pótolják. Tüzifájukat és épületfájukat a szomolnokiak engedlméből szerzik be. – Van borkimérésük, de a borvásárlás tilalmas lévén, alig hoz jövedelmet. Itt is van mészáros és kovács-céh. A katonai beszállásolás miatt alig tudják a ruházatot és az élelmet biztosítani. A mesteremberek áruikat megfelelően tudják a piacokon elhelyezni.
Possessio Szlatvina:
Telepesek név szerint; számuk 5. Puszta negyed-telek épületekkel 2. Puszta féltelek épületek nélkül 2. Szántói 3 calc.-ban, terméketlenek: az ősziekből 1, a tavasziakból 2 pozsonyi köblöt hoznak. Rétje kevés; 3 kaszás után 1 szekérnyi széna. Legelője elegendő. Erdeje csak tüzifára. Áruikat a szomszédos 13 városban könnyen helyezik el.
Possessio Dubrana:
Telepesek név szerint, mint előbb; számuk 5, zsellér 1. Puszta negyed-telek épületek nélkül 4. Szántói 3 calc.-ban, terméketlenek; 1 pozsonyi mérő elvetése után az ősziekből másfél, a tavasziakból 2 köblöt hoznak. Rétjei csak kertbeliek vagy erdőbeliek. Legelője elegendő. Erdeje mind tüzifára, mind épületfára jó. Malma egykerekű. A mesteremberek áruikat a 13 városban könnyen helyezhetik el.
Possessio Zegre:
Telepesek név szerint; számuk 3, kettő közülök zsellér. Van benne 1 féltelkes jobbágy; elvethet 24 pozsonyi mérőt. Két puszta zsellértelek a tartozékokkal. Három puszta zsellértelek tartozékok nélkül; ez utóbbiakat az uraság használja. Szántói terméketlenek: 1 elvetett pozsonyi köböl az ősziekből másfelet, a tavasziakból két köblöt hoz. Rét nincsen. Legelő megfelelő. Erdei csak tüzifára jók. Áruikat könnyen helyezik el a szomszédos piacokon.
Possessio Mindszent:
Telepesek név szerint; számuk 9. (A bíró zsellér, akinek semmiféle portiója nincs.) Szántói 3 calcaturában mind az ősziből, mind a tavasziból 2-2 pozsonyi köblöt hoznak. Rétje kevés. Legelője megfelelő. Erdeje csak tüzifára jó. Áruikat könnyen helyezik el.
Oppidum Danyisócz:
Két negyedtelkes telepese név szerint. Szántói 3 calc.-ban minden elvetett pozsonyi köböl után az ősziekből másfél, a tavasziakból 2 köblöt hoznak. Rétjei csak kerti rétek. Legelői még másoknak is kiadhatók. Puszta negyedtelek 4; puszta zsellértelek 3, mind a hétnek a tartozékai megműveletlenek. Áruikat könnyen tudják elhelyezni.
Bányavárosok, Szepes megye:
Privilegiatum oppidum montanum Svedler – Privilegiatum oppidum montanum Szomolnok – Privilegiatum oppidum montanum Stoósz – Possessio Szlatvina – Possessio Dubrana – Possessio Zegre – Possessio Mindszent – Oppidum Danyisócz

Tartalomgazda