HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 049. - No. 019.

Dátum 1615. július 11.
Jelleg

8 oldal, latin nyelvű másolati példány.

Szöveg

"Urbarium", amelyben a Szepesi Várhoz tartozó két város úrbéres adatait tüntetik fel.
Millenpach:
31 jobbágy névvel. 15 házas zsellér névvel. Censust Laetare vasárnap, Ker. Szt. Jánoskor és Mártonkor fizetnek. Borpénzt Szt. Györgykor, Jakabkor és karácsonykor. Sörpénzt pünkösdkor, Bertalankor és három királyokkor. Fáért Szt. Háromság vasárnap és Szt. Andráskor fizetnek. Fűrészmalom, alkalmas törzseket tartoznak szállítani. Mindenszentekkor pénzt fizetnek. Zsellérek munka helyett fizetnek háromszor egy évben. Konyhára ludakat, kappanokat, tojásokat, borjakat tartoznak adni. Bíró és pap censuális zabot adnak. Csűr és magtár. Tilalmas folyó, földesúr konyhája részére halat szolgáltat. Malom 2 kőre, fűrésszel, molnár földesúr részére disznókat tartozik hízlalni. Minden munka fejében fizetnek a várba. Búzából, rozsból, árpából, zabból tizedet adnak.
Szepesi vár tartozékai (Szepes megye). Birtokos nincs jelölve.
Millenpach és Isaacfalva.

Tartalomgazda