HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 049. - No. 018.

Dátum 1604. június 21.
Jelleg

10 – 10 oldal, latin nyelvű, eredeti és másolati példány, az eredeti pecsétekkel, aláírásokkal ellátva.

Szöveg

Conscriptio, Connumeratio címen, melyben zalontai Tholdy István és ifjú korkói Chaky István jobbágyait és jövedelmeit veszik számba Vierling Hanusz és Balday Gergely.
Checzke:
8 jobbágy névvel, ökreik, teheneik. Keőallyán juhaik is vannak, 16 jobbágy.
Zurdok:
7 jobbágy névvel. Tizedet a fejedelemnek nem tartoznak adni, sem kilencedet földesúrnak, mert oláhok. Bőséges makkos erdeik vannak.
Palotha:
1 jobbágy. Nemesi kúria kőből. Malomhely, azelőtt malom 4 kőre. Elegendő szántói vannak. Makkos erdő. Rétek, kaszálók.
Mindszent:
Teljesen felégetve, szántói bőségesen vannak.
Thold:
Elhagyott hely, Váradon nemesi kúria van. Malomhely. Erdő. Szőlők.
Zalatha:
Kastélyhely, felégetve. Malom 3 kőre. Felperzselt szántók. Kaszálók bőségesen.
Fanchika: 12 jobbágy névvel.
Keortvelyes: 11 jobbágy névvel.
Serges cum Gaura: 22 jobbágy névvel.
Gyeros: Egy jobbágy névvel, két lóval műveli földjét.
Thoboly: Egy jobbágy névvel.
Bezereh: Egy jobbágy névvel.
Pyski: Puszta portio.
Erdeögárok: Puszta portio, 1 jobbágy névvel.
Kisürögd: 6 jobbágy névvel.
Árpád: Felégetett portio. Egy nemes névvel.
Zakal: Puszta portio.
Pankotha: 2 jobbágy névvel.
Szentmiklós: Egy jobbágy névvel.
Zalontha:
2 jobbágy névvel. Malomhely 2 kőre, valamikor a folyón. Szántói, rétjei másutt vannak.
Nagyhomok: 3 jobbágy névvel.
Feketebathor:
13 jobbágy névvel. Felégetett 3 köves malom helye, azelőtt a Körösön állt.
Görbed: 1 jobbágy névvel.
Nagyfalu: Puszta portio, kastéllyal. Egy jobbágy névvel.
Orozy: Puszta portio, a további portiók valamennyien felégetve.
Chaky István és Tholdy István javai, Bihar megye:
Czeczka – Keő Allya – Fanchyka – Keortvelyes – Serges – Zurdok – Palotha – Mind zent – Thoboly – Zakall – Bezereh – Pysky – Kis ürögd – Arpad – Pankotha – Thold – Zokol – Szent Miklos – Zalatha – Nagy Homok – Fekete Bathor (oppidum) – Gyurus – Görbed – Thold – Orosy – Gyeros – Erdeögárok – Fezakos Varsán – Zenthos – Vadas – Megyer – Nagy Maria – xxx

Tartalomgazda