HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 049. - No. 015.

Dátum 1739. szeptember 3.
Jelleg

29 oldal, latin nyelvű, szakadt, másolati példány.

Szöveg

"Conscriptio et occupatio", amelyet a hűtlenségbe esett Gombos György és Imre javairól készített Thurzó György kamarai kiküldött.
Szobrancz:
Igen nagy nemesi telek, birtokosa címe, egykor kúria is volt, most csak falai állnak, alatta pincék. Birtoktörténeti adatok. A kuriális telken lóistállók fával fedve, kocsiszín. Tehénistálló, elég hosszú, szalmával fedve, falai, teteje düledeznek. Allodiális ház, 2 szobából áll, fából épült, szalmával fedve. Elég nagy csűrök. Ház, két szűcs lakik benne, mesterségükkel szolgálnak. Kertek, különböző gyümölcsfákkal. Halastó, tisztításra és javításra szorul. Az összes épületek és tartozékaik értéke. A kuriális telek szomszédságában malom 2 kőre, kopottak, jövedelme két harmada földesúré, harmada molnáré. Pálinkafőző. Szántók 2 nyomásra, befogadóképességük 60 köböl. Plebániai földek, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk 29 szekér. Erdők tüzifára elegendők. 6 jobbágy névvel, robotnapjaik. 6 elhagyott telek névvel. Igával rendelkezők heti 3 napot dologoznak földesúrnak, gyalogosok gyalog szolgálnak.
Osztro:
3 jobbágy, 6 deserta. Rétek, szénahozamuk 65 szekér. Erdő tüzifára, egy része makkoltatásra, hízlalható disznók 30.
Hunkocz:
13 jobbágy. Földje hegyek közt fekszik, terméketlen, ha nem trágyázzák, rozsot sem terem, csak zabot. Erdők tüzifára és makkoltatásra, makktizedet adnak.
Konyus: Erdők csak tüzifára.
Hlivistya: Makkos erdő.
Josza: 3 jobbágy. Elég nagy makkos erdő.
Huszin:
Makkos erdő, hízlalható disznók 500. Elhagyott telkeket ha bevetik remélhető zab keresztek, ritkán vetik a föld terméketlensége miatt. Rétek, szénahozamuk, azokon kívül, melyeket irtani kötelesek 12 szekér.
Sztranya:
Kúria, leírása. Istállók, kocsiszín. Allodiális ház, leírása. Kertek különböző gyümölcsfákkal. Szántók 2 nyomásra, befogadóképességük 166 köböl. Rétek, szénahozamuk 20 szekér. Malom 3 kőre. Erdő épület és tüzifára, makkoltatásra.
Nagygecseny: Erdők tüzifára. 19 jobbágy.
Kisgecseny: Rétek, szénahozamuk 100 szekér.
Csecsaho:
4 jobbágy. Erdő, annyira-amennyire makkos, ki van nagyrészt vágva.
Vinna:
5 Jobbágy. Kastély fallal övezve. Elég nagy pincék. Csűr, befogadóképessége. Mellette gyümölcsös. Szántók 3 nyomásra, befogadóképességük 104 köböl. 5 Rét, szénahozamuk 26 szekér. Allodiális szőlők, hozamuk.
Várkond: Rétek, szénahozamuk 8-8 szekér.
Sárospolyánka:
Főleg makkos erdőkből áll, elég nagyok, 300 disznó hízlalására. Egy negyed telek.
Bukocz: 2 telek, lakói névvel, Eödönffi örökségnek mondják.
Jeszenyő: Egy jobbágy névvel.
Baskocz: 9 jobbágy, 5 deserta névvel. Erdő épület és tüzifára.
Felsőribnicze: Egy jobbágy, a szalánczi kúriához tartozik, féltelkes.
Felsőremethe: 3 jobbágy, 1 deserta névvel.
Klokocso:
Egy féltelkes jobbágy névvel, két deserta. Makkos erdő, 500 disznó hízlalására. Két telek állítólag Eödönffi rész.
Orlyocz:
Szántók 4 tagban, 77 köbölnyi befogadóképességgel. Tíz rét névvel, 158 szekér szénát ad.
Kalusa: Két jobbágy, 3 deserta névvel.
Tarna: 4 jobbágy, 2 deserta névvel.
Henczelocz: 10 jobbágy névvel, két és fél deserta.
Lucska: Féltelek névvel.
Szucsa: Egy fazekas, negyed telken lakik, mesterségével szolgál.
Sztara: Eödönffi portión 4 jobbágy névvel, 4 deserta.
Oreska: 6 jobbágy, 2 deserta névvel.
Krivoscsány: 2 jobbágy névvel, 1 deserta.
Gombos György és Imre, Ung, Zemplén megye:
Szobrancz (oppidum) – Osztró – Bukocz – Hunkocz – Jeszenyő – Baskocz – Hivistye – Felső Ribnicze – Josze – Huszin – Klokocso – Sztranya – Orlyocz – Nagy Gecsány – Kis Gecsény (praedium) – Kalusa – Verbocz – Vinna (arx et oppidum) – Hencselocz – Lucska – Szucsa – Oreska – Várkond – Tarna

Tartalomgazda