HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 049. - No. 013.

Dátum 1715. március 13.
Jelleg

20 oldal, latin nyelvű, másolati példány.

Szöveg

"Conscriptio", amelyet néhai Eödönfi László, Gombos Imrének átadott javairól készített Medveczky János a Szepesi Kamara tisztviselője.
Vinna:
A várban két emeletes épület, a felső már beomlott, leírása. A vár alatt kastély, fallal övezve, romos. Pincék, istálló. Elég nagy kert gyümölcsfákkal, szükségben konyhakertnek is szolgál, elég jó kerítéssel. Csűrök nincsenek, idő és szél támadása miatt csak romjai vannak. Allodiális szántók 2 nyomásban, befogadóképességük 80 köböl. Rétek, szénahozamuk 20 szekér, szüretkor borkilenced a különböző hegyekről, hozama. Szentkereszti és vinnai hegyeken szőlők, hozamuk. 10 jobbágy névvel, kisebb, nagyobb fiak. Telkük nagysága. Teheneik. Heti gyalog és igás robotnapjaik. Elhagyott telkek névvel, nagyságuk.
Banyka:
12 jobbágy, 11 deserta. Kuriális telek, rajta négyszögalakú romok látszanak. Bükkerdő, nagysága mérföldekben, 2 éve nincs makktermése, hozama.
Henczelöcz:
7 jobbágy, 10 deserta. Kuriális telek. Malmocska egy kőre, hozama.
Csecsaho:
2 jobbágy, 9 deserta. Makkos erdő. Másik erdő közös társbirtokosokkal, 10 éve nem terem makkot, ha terem, hízlalható disznók 300.
Salubina:
Nemesi kúria, fából, leírása. Allodium, csűr, kertecske, hozzátartozó szántók 2 nyomásra 90 köböl. Rétek, szénahozamuk 18 szekér. Malom, árendája búza és kétszeresben.
Oreszka:
7 jobbágy névvel, 10 deserta névvel, ezeken épület romjai sem látszanak, nincs egy köblös szántó sem mindegyikhez, legnagyobb része tövissel, cserjével benőtt. Jobbágyok egy tyúkot adnak fejenként földesúrnak.
Sztara:
6 jobbágy, 4 deserta névvel.
Krivosztyan:
2 jobbágy névvel, egy puszta zselléri telek. Egy jobbágy névvel. 1 jövevény libertinus, a rutén pap földesúr által megszerzett telkét műveli, 4 deserta.
Osztro: 2 jobbágy névvel.
Hunkocz: 1 jobbágy névvel.
Bukocz: 2 deserta névvel.
Felsőremethe: 2 jobbágy névvel, mindkettő kádár, mesterségükkel szolgálnak.
Klokacso: 2 jobbágy, 5 deserta névvel.
Kalusa: 5 deserta névvel.
Josza: Egy negyed teleknyi deserta névvel.
Negygeseny: 2 jobbágy, 1 szabados névvel, 7 deserta névvel. Gombos úr által szerzett három jobbágy névvel.
Eödönfi László (Ung, Zemplén megye):
Vinna – Banyka – Henczelöcz – Oreszka – Sztara – Krivostyan – Terna – Osztro – Bukocz – Klokocsa – Kalusa – Nagy Geseny – Csecsaho – Nagy Mihály – Salubina – Felso Remethe – Huszár – Jossa

Tartalomgazda