HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 049. - No. 012.

Dátum 1718. június 16.
Jelleg

3 – 3 -3 oldal + 11 oldal melléklet, latin nyelvű, három másolati példányban lévő kivonat, mellékletekkel, melyek a becslést különböző szempontokból kivonatolják (brevis extractus, extractus summarius, extractus aestimationis).

Szöveg

"Extractus aestimationius", melyben a javakban mutatkozó hiányokat és károkat tünteti fel a Szepesi Kamara Számvevősége az 1712-ben, Slucha György által végzett conscriptio nyomán.
Szerencs:
A vár fele, kertekkel, allodiumokkal, értéke. Városiak censust fizetnek, összege, értéke. Konyhára őzet, bárányt adnak, fizetnek, értéke. Bortized hozama, értéke. Vám, só és vas hozama, értéke. Korcsma hozama, értéke. Malom, reparálásra szorul, hozama, értéke. Allodiális szántók, befogadóképességük, értékük. Rétek, szénahozamuk, értékük. Allodiális szőlők, értékük.
Karád:
Karókat tartoznak szolgáltatni, értéke.
Bass et Harkány:
Allodiális szántók, befogadóképességük, értékük. Rétek, szénahozamuk, értékük. Gabonatized, értéke.
Szerencsi uradalom fele, hozzátartozó falvak értéke egyenként. Onódi uradalom fele, hozzátartozó falvak értéke egyenként.
Zombor: Rétek, értékük. Szőlők, értékük.
Tallya: Szőlők, értékük.
Liszka: Szőlők, értékük. – Végösszeg: 111 382 Ft 66 den.
Szerencs, Onód, Makovicza, Sáros uradalmak fele, értéke. Végösszeg: 390 337 Ft 45 den.
Extractus, az 1712-es conscriptio hibáinak kimutatása:
Zombor:
Szőlőket a legjobb állapotban lévőknek tüntettél fel, kevesebb, ezt is a felmerülő költségekre és megmunkálásra kell fordítani, értéke helyesbítve.
Mád:
Serfőző, értéke. Korcsmahaszon rectificalt értéke. Szőlők hozamának rectificálása.
Nagysáros:
Kúria tartozékaival, értéke. Összegezi a téves becslésből előállt hiányokat és a tényleges értéket.
Gr. Illésházy Miklós, Szerencsi, Onodi uradalmak fele. (Borsod, Zemplén, Abaúj megye)
Zemplén megye: Szerencs (oppidum) – Karád – Bass – Harkány
Zemplén, Borsod megye: Szerencs – Bass et Harkány – Legyesbénye – Alsó Felső Megyaszó – Karád – Sáb – Onod – Kürth – Aranyos – Böcs – Gyömrő – Hidvég – Alsó Felső Lucz – Kemej – Kesznyeten – Szederkeny – Abony – Emrőd – Zombor, Liszka, Tallya
Zemplén, Borsod, Sáros megye: Szerencs – Onód – Makovicza – Sáros
Illésházy Miklós, Zemplén megye: Zombor, Mád, Nagy Sáros

Tartalomgazda