HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 049. - No. 007.

Dátum 1699. május 9.
Jelleg

31 – 31 – 31 oldal, latin nyelvű, eredeti és két másolati példányban lévő összeírás, az eredeti pecséttel, aláírással ellátva.

Szöveg

"Conscriptio", amelyet a székelyhidi várhoz tartozó javakról készített Czeles Lőrinc, Tallmayer Mátyás Károly, Mester Miklós Bihar megyei esküdt jelenlétében.
Székelyhid:
96 jobbágy névvel, fiak, testvérek. Állatállományuk: lovak, ökrök, tehenek, borjak, juhok, disznók, méhek. Telkük nagysága. Nem messze a várostól vár volt az Ér folyó közepén, kb. 30 éve lerombolták, most csak romjai állnak. Békés időkben a város elég népes volt, 100 telek. Jelenleg 39 egész, 6 fél telek. Nem messze a várostól voltak Uyváros (!) és Rócz város, 200 ház, katonák és földesúr szolgái lakták, a többi lakói 12 napi ingyen munkával tartozott, mással nem. Nagy allodium volt, hozzátartozó szántók 3 nyomásban, befogadóképességük 1200, csak felét művelik, másik fele puszta. Allodiális szőlők, nagyságuk kapásokban 300, egyik műveletlen. Allodiális rétek, szénahozamuk 6 ökrös szekerekben 300. Város szántói 3 nyomásban, befogadóképességük 600, egy része műveletlen. Rétek, szénahozamuk 70 szekér. Szőlőhegy, hozama. Földesúr részére tized alá eső terményekből kilencedet adnak. Legelő, legeltethető állatok 1000. Makkos erdő, hízlalható disznók 800, idegenek tizedet adnak földesúrnak; tüzi és épületfára is, provisor engedélyvel vihetik szükségükre, mindenféle vadállatok is vannak benne. Malom 3 kőre, nyáron és száraz időben áll, hozama. Folyóban csukát, nagyféle halat, teknősbékát is csíkot fognak. Hosszú híd, Erdélybe vezet, vám, díjszabása, hozama. Mészárszék és korcsma, mészárszéket a város bérli, minden nyelv földesúré, hozama. Magtár újonnan építve, befogadóképessége. Földpincék a város végén, nagyságuk, befogadóképességük. A városiak ingyen munkával nem tartoztak, hadba vonultak földesúrral, évi 1 imperiálist fizettek. Az uradalom más falvai ingyen munkával tartoztak. Régen havonta voltak vásárok, most Margitára és Diószegre helyezték. Birtoktörténeti adatok.
Nagyléta:
40 jobbágy. Most kezd benépesedni, házuk, épületük nincs, barlangokban laknak más helyek mintájára. Allodium volt, csűrökkel, most romos. Hozzátartozó szántók 3 nyomásra, befogadóképességük 1000 köböl. Rétek, szénahozamuk 50 szekér. Makkos erdő, hízlalható disznók 1000, idegenek tizedet adnak földesúrnak. Malom 1 kőre, hozama. Vám, hozama. Lakói évi censust fizetnek, munkával nem tartoznak. Földesúrnak tizedet adnak.
Mihályfalva:
19 jobbágy. Allodiális szántók 3 nyomásra, befogadóképességük 42 köböl, egy részét lakosok művelik meg kilencedért. Rétek, szénahozamuk 50 szekér. Makkos erdő, hízlalható disznók 200, épület és tüzifára is, különböző vadállatok.
Albes:
7 jobbágy. Kis erdő, hízlalható disznók 100.
Olácsatár:
Régóta lakatlan. Makkos erdő, hízlalható disznók 100. Ingyen munkát földesúr tetszése szerint végeznek.
Véd:
Makkos erdő, hízlalható disznók 200.
Monospetri:
9 jobbágy. Makkos erdő, hízlalható disznók 200.
Kiskereki:
16 jobbágy. Allodiális szántók 3 nyomásra, befogadóképességük 100 köböl. Rétek, szénahozamuk 50 szekér. Kis makkos erdő, hízlalható disznók 50.
Diószeg:
Hajdan az uradalomhoz tartozott, jelenleg Cornfeldt gróf kapta.
Ottoman:
Jelenleg Bernard polgár özvegye és gyermekei bírják.
Semjén:
Az uradalomhoz tartozott, elidegenítve.
Koly:
Jelenleg a Rédai család bírja a praediumot.
Székelyhidi vár (Bihar megye). Birtokos nincs jelezve.
Székelhid – Nagy Léta – Mihálfalva – Albes (praedium) – Ola Csatár (praedium) – Ved (praedium) – Dioszegh (oppidum) – Ottoman – Monos Petri – Kis Kereki – Semjén – Koly (praedium)

Tartalomgazda