HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 048. - No. 017.

Dátum 17. század vége
Jelleg

42 old. német nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli kamarai fogalmazvány.

Szöveg

"Conscriptio Pagorum totius Districtus Süllyensis" (más írással) seu in Sigethiensi Districtu" dátumát a tartalom és az írásforma alapján véleményeztük (összeírás ubarialis adatokkal).
Sellye:
Lakosok név szerint, 9 név (sessiók nincsenek a nevek után jelölve). Házak. Fiúk. lányok. Ökör, tehén, borjú, sertés, méhek. Szántóterület. Búza vetésterület, rozs, árpa, zab, köles vetésterület. Rétek mérete. Egynél zsellérjelzés. Határ kiterjedése, fekvése, szomszéd helységek. – Török földesúrnak készpénz census házanként 50 den "heller" és vaj "kocka". Keresztény földesúrnak török alatt szintén ajándékul füstölt hal, továbbá "grundienst" és robot fejében évi 12 Ft. – Két száraz malom. Kovácsműhely. Sem hússzék, sem korcsma, eddig mindenki kedve szerint adott el húst vagy mért ki bort. Szántók 120, erdők 40, rétek 75 Joch. Török időben sessiók száma: 4 egész, 3 fél és 1 negyed. – Desertáknál: Mióta lakatlan, ki volt utolsó földesúr-a, magyar v. török? Kik használják, mi a jövedelme?
Hidvégh: Vizimalom; töröknél vámhely.
Samot: Török alatt mezőváros.
Hirics: A török földesúr minden hely után 1 Ft-ot kapott; vízáradáskor kosarakkal lehet halászni.
Szallad: Keresztény földesúrnak a török időkben egy pár karmazsin csizmát bőrkapcákkal, a török földesúrnak pedig minden ház után készpénzt adtak, 1 Ft-ot.
Kakicz: Szárazmalom "Ochsen-mühle".
Süllye-i (Sellye-i) avagy a Sziget-i kerület falvai Somogy megyében, a keresztény és a török tulajdonosok nevével.
Süllye oppidum Draskovich-birtok – Jánosfa praedium deserta. Draskovich-birtok – Kisfalu praedium deserta Draskovich-birtok – Oszro praedium deserta, Draskovich-birtok – Vokucciti praedium deserta Csáktornyáról Gáldi György - Soewerfa praedium deserta Csáktornyáról Gáldi György – Kiscsann Draskovits-birtok – Sena praedium deserta Szabó Tamás – Kirdeni deserta Szabó Tamás - Csertelek deserta pozsonyi apácák - Nagy Csann praedium Zrinyi-birtok – Vaisló pozsonyi apácák - Dobricza praedium deserta pozsonyi apácák - Hydweg, praedium deserta pozsonyi apácák – Samot pozsonyi apácák - Harasti deserta pozsonyi apácák – Hirics pécsi káptalan – Weiti deserta praedium pécsi káptalan – Scoyti deserta praedium pécsi káptalan - Lussok pécsi káptalan - Vasky praedium pécsi püspök - Galgyi praedium pécsi püspök - Pisko praedium pécsi káptalan - Zee-Fee praedium pécsi püspök – Szallada Zrinyi-birtok – Julanz praedium Zrinyi-birtok – Ivány Gáldi György - Bogdáss pécsi káptalan - Fefalu deserta predium pécsi káptalan - Kiricza deserta praedium Zrinyi-birtok – Kakicz Draskovicz-birtok – Okarak Draskovicz-birtok – Kapona Zrinyi-birtok – Szajoncza pozsonyi apácák – Szigetecske Zrinyi-birtok

Találati navigáció
Tartalomgazda