HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 048. - No. 015.

Dátum 1719. április 6.
Jelleg

3 old. latin nyelvű várospecséttel és a nótárius aláírásával ellátott eredeti. Melléklet: 1 old. magyar nyelvű, aláírással ellátott eredeti, lásd a regeszta lapon.

Szöveg

"Aestimatio domus Tokayensis!" (felirat a hátlapon). Szathmáry alias Szabo János Fiskusra szállott tokaji házának becslése, amelyet a Szepesi Kamara megbízásából Tokaj város főbírója és tanácsa végzett. – Aestimatio bonorum Johannis Szathmári alias Szabó "per Caducitatem" a Fiskusra szállott házáról. – Ottani háza (domuncula) megvaszakadás folytán a fiscusra szállt. A tartozékokról nincs említés. Magát a házat 36 magyar forintra értékelték. – Melléklet: Pettko Mihály (valószínű tokaji) udvarbíró 1719. augusztus 20-án kelt jelentése a megbecsült ház eladásáról. Sittler Gábornak adták el 36 Ft-ért.
Tokaj város (Zemplén megye), néhai Szatmáry Szabó János hagyatéka.

Találati navigáció
Tartalomgazda