HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 048. - No. 012.

Dátum 17. század vége
Jelleg

3 old. latin nyelvű, dátum és hitelesítés nélküli fogalmazvány.

Szöveg

"Conscriptio" néhai Szepessy Pál birtokai és birtokrészeiről készült összeírás, dátumát az előző UC-numerusokkal való összefüggése és az írásforma alapján véleményeztük. – Tized rész, mint szerzett tulajdon. – Az özvegyet illető javak. – Öröklött rész Kak praediummal együtt. – Szőlőhegy. – Szerzett rész. – 1 részt 1 telepessel. – Nemesi curia a tartozékaival. A Szinyva folyón 2 kerekű malom és fuló-malom is. – Szőlőhegy – 1 szőlővel. – 12 telepes, 13 zsellér, 17 pusztahely. – 2 jobbágytelek a Négyes nevű praediummal. – Az özvegyé. – A fele az özvegyé. – Telepesek, malomrész. – Szerzett birtokrészek. – Curia exempta és 3 szőlő. – Fundus domus liberae. 3 szőlő. – Bizonyos része a castellumnak az özvegyhez tartozik "cum portionibus ibidem existentibus".
Néhai Szepessy Pál birtokai és birtokrészei, Abaúj, Torna, Borsod, Zemplén és Heves megyében.
Onga (Abaúj megye) – Arnodl (Borsod megye) – Arx Dyosgyőr (Borsod megye) – Feyereghaz et Pely in comitatui Hevesiensi – Oppidum Geztely (Zemplén megye) – Kak praedium – Szikszó (Abaúj megye) – Ujfalw in comitatui Abaujvár – Szuhogy in comitatui de Torna, az özvegyé – Oppidum Miskolcz (Borsod megye) – Tapolcza (Borsod megye) – Varbo (Borsod megye) – Parasznya (Borsod megye) – Négyes praedium – Berenche (Borsod megye) – Visnyo (Borsod megye) – (Mező)Keresztes (Borsod megye) – Dorogma portio (Borsod megye) – (Mező)Kövesd portio (Borsod megye) – Oppidum Erdőbénye (Zemplén megye) – Tarczal (Zemplén megye) – Castellum Chetnek (Gömör megye)

Találati navigáció
Tartalomgazda