HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 048. - No. 007.

Dátum 1731. január 17.
Jelleg

3 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú másolat, 2 példányban.

Szöveg

"Conscriptio medietatis Praedii Lengyend" Grassalkovich Antal Causarum Regalium Director megbízásából készítette pesti kelettel Szalay István, a királyi tábla esküdt jegyzője. – A Mátra hegy oldalában. Az ottani szántók mint irtásföldek. Capacitásuk 30 pozsonyi mérő. Termés-eredmény gyenge: minden elvetett mérő után legfeljebb 3 mérő. A tavaszi hóolvadás és a nyári záporok a hegyoldalban sok kárt okoznak. Ezek miatt rétjei is csekély hozadékúak. Erdeje megfelel makkoltatásra és épületfára egyaránt. Kb. 450 sertés hízlalható rajta. Nagysága miatt zálogba is szokták adni a nagybálonyi Szepessy-alattvalóknak.
Lengyend praedium (Heves megye), felerészben Szepessiano-Fiscalis portio.

Találati navigáció
Tartalomgazda