HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 047. - No. 047.

Dátum 1672. május 18.
Jelleg

25 oldal, latin nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú kamarai fogalmazvány, ennek egykorú szintén hitelesítés nélküli másolata és mellékletként 4 old. latin nyelvű leltár az ongai kúria ingóságairól azonos dátummal hitelesítés nélkül.

Szöveg

(Conscriptio urbarialis adatokkal) "Portiones Possessionariae confiscatae Pauli Szepessy ad Curias ejusdem Onghaiensis, Gesztelyiensis, Miskolcziensis necnon portionem Arcis Dios Győr spectantium, item ad Portionem Czetnek in Comitatu Gömöriensi", sem a megbízó, sem az összeíró nincs jelölve, de konfiskálásról lévén szó, egészen biztosan kamarai Conscriptio.
Ongha:
Jobbágyok névvel, fiak neve, kora. Állatállományuk: ökrök, lovak, tehenek, borjak, disznók, juhok, méhek. Telkük nagysága holdakban, befogadóképessége, bevetett köblök. Censust nem fizetnek, úgy szolgálnak, ahogy parancsolják. Taxát fizetnek, összege. Tizedet minden terményből adnak. – Nemesi kúria fából, allodiummal. Hozzátartozó szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. Malom 3 kőre, 2 kölestörő malmocska. Vám, jövedelme pénzben, kősóban, vasban, deszkában "olae"-ben. Halászat a Bársonyoson. Makkos erdő földesúr szükségletére. Korcsma Szt. Györgytől Mihályig földesúré, utána a lakosoké. Allodiális állatok: tehenek, tinók, kecskék, disznók, ludak, tyúkok, kacsák, pávák. Bevetett búza, rozs, árpa terület köblökben.
Berenthe: Allodiális szőlők, egy részüket pénzért műveltetik.
Visnyó: Erdő, társbirtokosokkal közös, hízlalható disznók.
Keresztes: Malom 2 kőre, tizedrésze a Fiscusé.
Saly: Két malom, egyik 1 köves. Makkos erdő társbirtokosokkal közös, hízlalható disznók.
Miskolc:
Nemesi kúria, hozzátartozó allodiális földek 3 nyomásban, befogadóképességük. Rét, szénahozama. Szőlők, hozamuk, jobbágyok kötelesek művelni. Ház, hozzátartozó 6 köblös föld. Mészárszék, bére. Malom 2 kőre, hozama, kallómalom jövedelme. Zsellérek névvel. Kuriális szőlő a tapolcai hegyen, hozama. Bortized hozama.
Gesztely:
Nemesi kúria, hozzátartozó szántók, befogadóképességük. Allodiális rét, szénahozama. Vám, jövedelme.
Ujfalu:
Allodiális szántók, befogadóképességük. Rét, szénahozama.
Szuhogy:
Elhagyott nemesi kúria, hozzátartozó szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. Rét, szénahozama.
Szepessy Pál konfiskált birtokai Abaúj, Borsod és Gömör megyében:
Ongha – Varbo – Berenthe – Visno – Saly – Pély – Fejéregyhaza – Kövesd – Négyes – Miskolcz – Diós gyür – Gesztely – Ujffalu – Szuhagy – Csetnek – Kobelarov – Cserna Lehota – Nagy Szlavoska – Gezelocz – Duplina – Berdovka

Tartalomgazda