HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 047. - No. 045.

Dátum 1695. június 3.
Jelleg

76 old. latin nyelvű, pecsétekkel és aláírásokkal ellátott eredeti és ennek egykorú hitelesítés nélküli másolata.

Szöveg

("Conscriptio" urbarialis adatokkal) "Dominiorum Segesdvaar Berszenche és Babolcha." Készítette Nicolaus Szerennyessy Tricesimator Babolchensis a másik aláíró Joannes Objanich (hivatali megbizatása nincs jelölve).
Hatád:
15 jobbágy névvel, fiak, lányok. Telkük nagysága. Állatállományuk: ökrök, tehenek, borjak, juhok, kecskék, disznók, méhek. Szőleik nagysága. Búzával, zabbal bevetett földjeik nagysága holdakban, köblökben. A falu Kanizsától való távolsága, erdeje nagysága holdakban. Rétjük nincs, kivéve amit az erdőben kaszálnak. Egy elhagyott telek, 2 holdas. Földesúr neve. Török földesúr Takasan iszpáhi, ez minden ház után pénzt kapott, török császár szintén. – Ingyen munkával Segesdvárra tartoztak, egyszer és mindenkorra évi 3 nappal. Keresztény földesúrnak évi 12 hízóval és kaszálás idején 30 kaszással tartoznak. Keresztény császárnak ingyen munkával a babocsai híd restaurálásánál tartoznak, azonkívül faszállítással annyiszor, ahányszor szükséges. Téli (katona) tartásra 6 portióval tartoznak, ennek összege a természetbeni tartáson kívül. – Község határai. Lakosai katolikusok. Töröknek sem kilenceddel, sem tizeddel nem tartoztak, most tized felével a császárnak, másik felével a pannonhalmi bencéseknek tartoznak. Birtoktörténeti adatok jelenlegi földesúr megszerzésének címéről.
Ötvös:
5 jobbágy neve. Malom, csak esős időben működik. Török ura Aly Bulyak dombói basa volt!
Szob:
13 jobbágy neve. Török ura Kanizsáról Deli Kuczuk iszpáhi. Kis erdőcske. Török földesúrnak pénzt fizettek, és meghatározott területet szántottak. Keresztény földesúrnak az esztergomi káptalan, robotjukat megváltják, a császárnak a babocsai híd építésénél dolgoznak ingyen, széna, fa és vízhordással is tartoznak Kanizsára.
Segesd:
13 jobbágy neve. Puszta szőlőit újra művelik. Makkos erdő más fákkal keverve. Török földesúrnak pénzt, vajat, szénát, fát adtak. Török ura kanizsai Funduk basa. Csekély értékű malom, csak esős időben őröl.
Segesdvaár:
28 egykori hajdú "noviter incolati" mentek az úrbéres szolgálattól, minden háztól 5 ft. censust adnak.
Gadány:
13 jobbágy neve. Malom, csak áradáskor működik.
Berzencze:
28 egykori hajdú, nincs privilégiumuk, tizedet adnak. Makkos erdő. 8 nemes név szerint.
Pátró:
Szőlőhegye részben művelt, részben puszta. Nemesi falu, lakói senkinek sem voltak alávetve, az ország és a király ellenségei ellen tartoztak harcolni. Török földesúr tőlük is követelt szolgáltatást. Most keresztény császárnak téli katonaszállásolással, ökrökkel, ingyen munkával tartoznak.
Gyékényes:
6 jobbágy neve. Erdő különböző fákkal, nagysága. Malom, adója. Rétek, nagyságuk holdakban, nagyobb része benőve.
Szennier: 15 jobbágy név szerint. Török ura: Murul aga Kanizsáról, keresztény ura: esztergomi káptalan.
Mesztegnie: 10 jobbágy név szerint, török ura: pécsi Amhet bég.
Szakácz: 8 nemes név szerint, török ura Babocsáról Ibrahim Buliuk pasa.
Tapsony: 10 jobbágy név szerint, török ura: Vaicz Buliuk pasa.
Kysfalud: 8 nemes név szerint.
Nemes Déd: 11 nemes név szerint.
Inke: 8 nemes név szerint, török ura: Hagi Musztafa Kanizsáról.
Beriny: 10 subditus név szerint, török ura: Pirko iszpáhi Berzencéről.
Szurd: 8 jobbágy név szerint, török ura: Oszmán aga Kanizsáról.
Belezna: 11 jobbágy név szerint, török ura: Dergemendy odabasa Berzencéről.
Sz. Király: 7 jobbágy név szerint.
Porrog: 7 jobbágy név szerint.
Nagy Marton: 9 jobbágy név szerint.
Iharos: 5 jobbágy név szerint.
Senta: 6 jobbágy név szerint.
Alszok et Csente: 9 jobbágy név szerint, török ura: Funduk basa Kanizsáról.
Udvarhely: 6 jobbágy név szerint.
Babolcha: 30 subditus 1/4 telken, harmincados, postamester.
Bolyehovo: 15 jobbágy név szerint.
Segesdvaar-i, Berszenche-i és Babolcha-i uradalmak tartozékai (Somogy megye): Hatád – Ötvös – Szob – Szegesd – Behenye – Szennier – Mesztegnie – Gadány – Tapszony – Kysfalud – Nemesdéd – Inke – Csippoly – Belezna – Szent Király – Porrog – Iháros – Beös – Senta – Berzenche – Patró – Szurd – Aiszok – Gyékényes – Csente – Bolyehovo

Tartalomgazda