HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 047. - No. 037.

Dátum 1686.
Jelleg

19 oldal, latin nyelvű, másolati példány.

Szöveg

"Conscriptio et aestimatio", amelyet a szatmári várhoz tartozó javakról, portiókról készítettek, a birtokosok feltüntetésével.
Aranyosmedgyes:
Egykor vár volt, leírása, tulajdonaránya, értéke. Allodium, katonák felégették, gyümölcs és veteményeskertek, értékük. Szántók, befogadóképességük 500 köböl, értékük. Rétek, szénahozamuk 204, értékük. Vám, kősóhozama, értéke. Malom 1 kőre, csak falai állnak, nem értékelhető. 4 allodiális szőlő, hozamuk, értékük. 8 lakott telek, értékük. 9 szabados, szolgáltatásuk. 52 elhagyott telek, értékük. Földesúr konyhájára két tehenet adnak vagy megváltják, értéke, tyúkok, tojások, vaj értéke. Rókaprém helyett fizetnek. Elhagyott telkek kertjeit vetik, jövedelme bizonytalan, nem értékeli. Makkos erdő társbirtokosokkal közös, hízlalható disznók 1400, jövedelme bizonytalan, nem értékelhető. Halászat a Szamoson, jövedelme ismeretlen.
Ujváros: 12 jobbágy, 3 taxás. Makkos erdő, társbirtokosokkal közös, hízlalható disznók, nem értékeli.
Apa: 22 jobbágy. Makkos erdő, hízlalható disznók 400, nem értékeli. 2 allodiális szőlő, hozamuk, értékük.
Szinérvárallya: Szőlők, hozamuk, értékük. 2 jobbágy, 19 deserta.
Vasváry: Rét, szénahozama 3 szekér, értéke.
Gyügye: Rét, szénahozama, értéke.
Nábrád: 10 jobbágy. Rét, szénahozama, értéke. Nemesi kúria, elhagyott, értéke.
Batiz: 3 jobbágy. Szántók, befogadóképességük, értékük.
Szentmárton: 2 jobbágy. Szántók, befogadóképességük, értékük. Rétek, szénahozamuk 5, értékük, elhagyott kuriális telek.
Amácz: 10 jobbágy. Elhagyott kúriális telek, értéke. Malomhely a Szamoson, értéke.
Nagyár: Szántók, befogadóképességük 69 köböl, értékük. 29 jobbágy. Rét, szénahozama 28 szekér, értéke. Malom, jövedelme, értéke. Puszta szőlő, hozama.
Matolcs: 3 taxalista, taxájuk.
Tisztaberek: 7 jobbágy. Nemesi kúria fából, romos. Szántók, befogadóképességük 57, értékük. Rétek, szénahozamuk 6, értékük. Vám. Malom egykor 3 kőre, most romos.
Kisnamény: Allodilis szántók, befogadóképességük.
Jósifháza: 3 puszta féltelek.
Kraszó: 2 egésztelkes, 7 féltelkes jobbágy, 12 deserta. Vám, hajdan Kökényesi Ferenccel, most Bagossi úrral közös, jövedelme.
Borhid: 4 egésztelkes, 10 féltelkes jobbágy, 15 deserta.
Kisnamény: 1 egésztelkes, 9 féltelkes jobbágy, 7 deserta.
Felsőfalu: 1 egésztelkes, 4 féltelkes jobbágy, 3 deserta.
Bikszád: 1 negyedtelkes jobbágy, 7 deserta.
Terep: 6 negyedtelkes jobbágy, 3 deserta.
Bujánháza: 4 egésztelkes jobbágy, 6 deserta.
Tarnocz: 7 egésztelkes jobbágy, 5 deserta.
Komorzán: 3 negyedtelkes jobbágy, 6 deserta.
Lekencze: Csak oláhok lakják, 2 deserta.
Kanyaháza: 1 negyedtelkes jobbágy, 7 deserta.
Thurvékonya: 2 negyedtelkes jobbágy, 4 deserta.
Rakos: 3 negyedtelkes jobbágy, 3 deserta.
Berencze: 1 egésztelkes, 2 féltelkes jobbágy.
Udvari: 1 egésztelkes, 3 féltelkes jobbágy, 9 deserta.
Batiz: 1 egésztelkes jobbágy.
Totifalva: 11 jobbágy, 1 deserta.
Lippo: 8 egésztelkes jobbágy, 3 deserta.
Remethe: 2 féltelkes jobbágy, 18 köblös szántó.
Akly: 14 negyedtelkes jobbágy.
Ombád: 17 egésztelkes, 2 féltelkes jobbágy, 2 deserta.
Lázár: 3 egésztelkes, 1 féltelkes jobbágy, 2 deserta.
Kisár: 2 egésztelkes jobbágy.
Gyarmath: 3 egésztelkes jobbágy.
Tunyogh: 2 egésztelkes jobbágy.
Csaholcz: 1 egésztelkes jobbágy.
Rosaly: 2 egésztelkes, 1 féltelkes jobbágy. 47 köblös allodiális föld.
Mitelek: 1 egésztelkes jobbágy.
Tiszabécs: 1 egésztelkes jobbágy.
Bered: 1 halász névvel.
Karaszlo: 1 féltelkes jobbágy.
Adorján: 1 féltelkes jobbágy, 1 deserta.
Szatmári vár javai, Szatmár megye. Birtokosok: Kemény hercegnő, Gulácsi Gábor, Várady János, Nóbrády Gábor, Gyulaffy László, Baranyi Ferenc, Barakonyi Ferenc.
Kemény hercegnő: Szatmár – Aranyos Medgyes – Joseph Háza – Uyváros, Krassó – Apa, Borhid – Kys Namény – Felső Falu – Bikszád – Terep – Bajanhaza – Tarnocz – Komorzán – Lekenche – Kányaháza – Thur vékonya – Rakas – Vám falu – Berenche – Szinér Várallya – Udvary – Vasváry – Porcsalma – Gyügye – Tatarfalva – Lippo – Nabrad – Borhid – Batiz – Uy varos – Udvary – Remethe – Szent Marton – Akly – Ombod – Amácz – Lazar – Homok – Darocz – Nagy Ar – Kis Ar – Cseke – Surany – Kaszon – Tunyogh – Matolcz – Tiszta Berek – Rosaly – Mitelek – Nagy Hodos – Nagy Palad – Tiszta Bécs – Berend – Fekete Patak – Komjáth – Karaszló – Adorján
Szatmár vár javai: Josifháza – Felsőfalu – Tarnocz – Rakos – Lippo – Lázár – Mitelek

Tartalomgazda