HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 047. - No. 023.

Dátum 1713. december 15. és 1715. június 17.
Jelleg

1. 1713-as, 10 old. latin, hitelesítés nélküli. 1727-es másolat.
2. 1715-ös 9 old. latin, aláírással ellátott eredeti.

Szöveg

Két különböző dátumú, de majdnem teljesen azonos tartalmú "Aestimatio Bonorum Erdődiensium ad Arcem Szatthmar hereditarie spectantium…", mindkettő aláírója Caspar Klobusiczky substitutus Rationum Magister.
Erdőd:
Lakosai földadó lefizetése után szabadon költözködhetnek. Bortized hozama, értéke. Malom a Krasznán, rozshozama, értéke. Allodiális szántók, befogadóképességük, értékük. Allodiális kaszáló, szénahozama, értéke. Búzatized keresztekben, értéke. Pázsittized, hozama, értéke. Méhtized, hozama, értéke. Báránytized, hozama, értéke. Makkos erdő, hízlalható disznók, értékük. Korcsma és mészárszék bére, értéke.
Madarász:
Egész és féltelkes jobbágyok, értékük. Jövevények telket bírnak, értékük. Elhagyott telek értéke.
Gyürüs: Makkos erdő, hízlalható disznók.
Terebes: Most és régebben elszökött jobbágyok.
Szinfalva: Jobbágyok mellett egy nemes, taxája, értéke.
Barlafalva: Jobbágyok mellett nemese, taxájuk, értéke.
A korábbi dátumú 1713. december 15-én kelt becslés rövidebb mint a fenti, mert hiányzanak belőle a lakosságra vonatkozó adatok, valószínűleg ezért készült a második 1715. június 17-i dátumú Aestimatio.
Erdődi uradalom, Szatmár vár tartozéka, fiskusi birtok (Szatmár megye):
Erdőd – Madarász – Gyürüs – Sóós – Naad – Mizeka – Szaldobagy – Medes – Namteő – Hakos – Terebes – Nagy-Kis Szokond – Lophagy – Alsó Beldad – Felső Beldad – Szinfalva – Mogyoros – Walaszüt – Bebiko – Barlafalva – Szalkas Bike – Olah Ujfalu – Olah Tot Ujfalu – Szeleszte
A korábbi, 1713-as becslés helynévfelsorolása csak sorrendben és helyesírásban tér el a későbbi fent felsorolt 1715-ös helynévlistától.

Tartalomgazda