HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 047. - No. 019.

Dátum 1696. (augusztus 4.)
Jelleg

62 old. latin nyelvű, hitelesítés nélküli egykorú kamarai fogalmazvány, kötve.

Szöveg

"Urbarium Bonorum Suae Majestatis Sacr. Szatthmariensium Haereditariorum…" Augusztus 4 a praesentálás hónapja és napja.
Szatmár:
Földesúri allodium a vár alatt. Provisor háza pincével, ennek kapacitása. Sütőház, számtartó írnokok háza, serfőző ház. Kert gyümölcsfákkal. Lóistállók, tehénistállók, csűr, szérű csépelésre, jégverem, galambház. Allodiális szántók 3 nyomásban; vetéskapacitás. Földesúri korcsma és mészárszék árendában. Várpincék kapacitása. Malmok a Szamoson, ezek lisztőrlési teljesítménye "una die et nocte in farinam redigere potest Cubulos Cassovienses 60". Városi korcsmák kimérési forgalma. Termény-dézsma megváltás készpénzzel "a singulis gelinis den. 6".
Németi:
Bor-dézsma megváltása készpénzzel "a decem Cubulis den. 8". A város évi egy összegű közös censust fizet.
Erdőd:
Romos kastély. Lakosok név szerint, fiúgyermekek. Ökör, tehén, ló, kecske, juh, sertés, méh. Sessiók, szőlők. Taxát fizető nemes, jövevények, mesterséggel szolgálók, deserták nagy számban. Bor 9-ed a kincstáré, a prédikátornak régen bor 10-edet adtak. Terményekből mind a 9-ed, mind a 10-ed a prédikátoré volt régen, később a kincstár kapta a termény 9-edet és a prédikátort készpénzzel kártalanították. Földesúri erdők makkoltatási kapacitása; makksertés után 10-ed vagy készpénz megváltás. Halastó, malommal; malomjövedelem. Robot kívánság szerint. A sessiókhoz a jobbágyok maguk szereztek vagy vettek szántókat, ezekkel szabadon kereskedhetnek. Földesúri rétek szénahozama.
Madarász:
Sertés, méh és bárány 10-ed. Száraz korcsma megváltás.
Soos:
Allodiális földek 2 nyomásban, ezek vetéskapacitása; allodiális rétek szénahozama. Romos majorságépület.
Nanto:
Karácsony-tyúk.
Gyürüs:
Méh 10-ed; egy-egy juhnyáj után 1 juh gyapjastul, 1 bárány és 1 sajt; szőlők után nem adnak dézsmát "siquidem in fundo Valachio sunt locatae".
Medgyes:
Mivel szőlőik nem "in fundo Valachio", hanem "in Erdődiensi Promonthorio" fekszenek, 10-edet és 9-edet kell adniok.
Also Boldad és környéke:
Sanyarú helyzetük miatt "simul solent dare butyri iustam unam" száraz korcsmáért készpénz "Tretina seu tinópénz".
Csenger:
Nemesi kúria kerttel, elpusztult allodium. Allodiális szántók 3 nyomásban; vetéskapacitás. Csak a kúriához tartozó földek után adnak dézsmát. Malom, egykerekű, készpénz árendában, töltéseit a jobbágyok tartják karban gyülvizi és atyai cserjéseikből.
Csaholy:
40 éve elhagyott és műveletlen nemesi fundus, fával és cserjével benőtt szántók és rétek.
Sonkad:
Nemesi kúria fából, istállóval és csűrrel. Kertek (veteményes és gyümölcsös).
Palad:
Pázsitos zsellérek, csak sertés 10-edet vagy ennek készpénz megváltását adják.
Pálfalva:
Elpusztult nemesi kúria kertekkel, szántókkal, rétekkel.
Koro:
Karácsonyi tyúk és tojás szolgáltatás, készpénz megváltása.
Nagy Szekeres:
Nemesi kúria gazdasági épületekkel. Gyümölcsös, veteményes és káposztáskert.
Gyarmáth:
Nemesi kúria, jobbágy lakik benne.
Udvary:
Nemesi fundus; kaszáló gyümölcsfákkal.
Szamos Telek:
Régebben taxát fizettek, most 10-edet adnak és robotot a földesúr kívánsága szerint.
Szatthmár vár és tartozékai. Fiskusi birtok (Szatmár megye).
Szatthmár oppidum – Némethi oppidum – Erdőd oppidum – Kis Erdőd – Madarász – Soos deserta – Nanto – Rákos – Terebes – Gyürüs – Nagy Szokond – Kis Szokond deserta – Medgyes Valachium – Szoldobágy – Lophágy – Felső Boldad deserta – Also Boldad deserta – Mogyoros – Szinfalva – Barlafalva – Szakállas Biko – Pap Biko – Válaszut – Olá Ujfalu és Tótfalu – Szelistye – Misszoka – Nánd – Kányaháza
Kápy Gábor portiói: Csengér opp. – Uyfalu – Angyalos – Jánosy – Nyir, Megyes – Palys – Parasznyán – Sandor – Nagy Kocsord – Sunyog – Csaholy – Gebe – Mathe-Szalka – Salys – Győrtelek – Sonkad – Bott-Palád – Kis-Palád – Nagy-Palád
Máriássy-család portiói: Ombod – Darocz – Amácz – Lázary praedium
Debreczeny Ferenc birtoka: Palfalva praedium
Csomaközy Gábor birtokában: Iloba és Darocz – Sebes Patak – Halmi – Thamás Várallya – Babonya – Tures – Kökönyesd
Ugocsa megyében:
Laskay Ferenc portiói: Fancsika – Verbőcz
Kende Gábor birtokai: Korod – Csécse – Mikota – Filesd – Nagy Szekeres
Kőrösy György portiói: Gyarmath
Pap Dániel birtokai: Kis Nemény – Maitisz
Gulacsy Gábor birtokában: Remethe és Kaky – Szent Márton
Horváth István birtokai: Ujváros – Sárköz
Horváth Dávid portiói: Udvary – Szamos Telek
Lonyay Anna portiói: Ujfalu – Kis Kolcs – Felsőfalu – Komorzán – Thur-Vékonya – Kányaháza

Tartalomgazda