HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 047. - No. 010.

Dátum 1664. június hó.
Jelleg

133 old., magyar nyelvű, rubrikás kimutatás, helyenként későbbi bejegyzésre üresen hagyott, de előre megvonalazott rubrikákkal, egy helyszínen készült fogalmazvány letisztázása lehet, Kassán 1666. október 31-én aláírásokkal és pecsétekkel hitelesítették.

Szöveg

(Conscriptio urbarialis adatokkal) "Inventarium seu universorum Bonorum et rerum ad Arcem Szattmar spectantium…" adatait a helyszínen Bélaváry Miklós a Szepesi Kamara kiküldöttje írta össze 1664 júniusában, de csak 1666 októberében készült el Kassán az irat végleges összeállítása, amelyet az összeírón kívül még Vas Márton látott el pecsétjével és aláírásával.
Szatmár vár leltára:
Magtár, lisztesház, pincék és istállók, káposztás pince, só pince, sóállomány, lisztkészlet. Két bokor korongvas kézi malomhoz, irtókapa nyelestől, lapos kapa nyelestől, malomhajóhoz iskába (eszkába = kapcsok) egy bödönnel. Árpa és köles. "Kis író házacska" íróasztallal, számtartó ház. Ecetesház, ecetkészlet 13 hodóban, vadalma ecet, serkészlet hordókban. "Lantorna lámpás" bélyegzővas "király urunk nevére való". Élésház, 10 dagasztó teknő, csöbrök, szakasztók, lisztes hordók "köz-liszt, ó-liszt". Szalonnás-ház "ó és igen avas szalonna", "soldor", "orja", "tavali soldor", "tavali orja", háj. Gyékény, farosta, hárskötél. Borállomány. Profontsütőház. 3 szárazmalom "tizenkét bokor új kézimalom". Szekér szín. "Fagyargyás" kút, vasas csigával, lugaskert, filagória, jégverem a várárok mellett. A várkapu előtt egy mészárszék a vár szükségletére. Majorház, kerítése tövises sövény, szalmafedeles. Csűröskert. Malomház, malomfelszerelés, kővágó csákány, malomkapuja kétfelé nyíló, leveles, alul vas sarkas, felül pántos, kis ajtó van rajta. Hajómalmok a Szamoson, malomjövedelemben harmadosok a molnárok.
Szattmár város és "hostattya":
Esztendős adófizetés 1458-as privilegium. Királyi majorsági földek két nyomásban, ezeket kinti jobbágyok szántják, szatmáriak vetik kincstár vetőmagjával, a learatott termést a városi csűröskertbe kell behordani, ott asztagba rakni. – A beregi bor és termény 10-ed beszállítása, vaj helyette más élelmiszer szállítások a vár számára Szatmárt és Németit terhelik. – A város panaszai a rájok kényszerített borárusítások miatt. – Majorsági szőlők. – Bordézsma minden 10 köböl után 8-8 pénz. Búzadézsma minden 10 kalangyátul 6-6 pénz. Méh 10-ed készpénz megváltás. Bárány 10-ed vagy készpénz megváltás. Minden dézsma 1/4 része a helybeli prédikátoroké. – Vár rétek a kapitányok használatában. A hídon kívül van a "nagy hostat", de ez is a városbíró alá tartozik, mint a belsőváros.
Németi város:
Királyi majorságföldek 3 nyomásban, külső jobbágyok szántják, aratják, a városiak vetik, hordják, csépelik. Őszi vetések terjedelme.
Nagy Erdőd:
Lakosok név szerint, fiúgyermekek. Ökör, tehén, sertés, méh, juh, kecske. Deserták volt tulajdonosai és jelenlegi használói név szerint. – Házhely utáni adó a prédikátoré, termény 9-ed, 10-ed szintén. Bor 9-ed a királyé. Őszi sertésből 10-edet adnak, tavasszal a pázsit sertésekből egy nyájból csak egyet. – Halastó, malom felszereléssel. Makkerdő, 3-4 ezer sertés számára. Erdei kaszálókat vidékiek egy napi kaszálás fejében használhatják. Majorsági szőlők, külső jobbágyok művelik. Sajtolóház szüretelő edényekkel.
Disznó Erdőd-i majorság: Ártányok, öreg kocák, kandisznók, elmúlt téli malacok. Tavalyi széna, mocsári széna.
Kis Erdőd: Lakosok között vincellér, faragó ember.
Darolcz: Készépnz adó; vaj, tenéhtúró; búzából 9-ed a királynak és 10-ed a papnak; sertés 10-ed a királyé; juh és méh 10-ed a prédikátoré.
Medes: Juhos gazdáktól 1 juh gyapjastól és fiastól.
Also Szokond: Tinópénz, tretina pénz (dézsma megváltás) sessio nagyság szerint.
Lophagy: Lenmag és kender szolgáltatás.
Apáczafalva: Egy nyáj juh után egy juh gyapjastól és fiastól és minden juhos gazda egy sajtot ad.
Barlafalu: A szőlők után dézsmát nem adnak "usuatum privilegium Valachorum".
Kanyaháza: Telekadó készpénz és nyest.
Lekencze: A havasban lévő juhok vagy kecskék után pünkösd tájban egy juhot és egy sajtot adnak vagy készépnzzel váltják meg. Fahordási kötelezettség és ad beneplacitum egyéb szolgálat.
Sándorfalva: Sertés 10-ed csak esztendősnél öregebb sertés után, malac után nincs dézsma, sem készépnz megváltás. Idegen juhnyájak után 1 tömlő túróval adóznak.
Vajdák szolgáltatása: egy őz és egy karvalymadár.
Pénzverőházhoz tartozó falvak: minden héten 12 ökörrel tartoznak szolgálni, azonkívül minden szolgálatot ellátnak. A szatmári várhoz tartozó "erdőkkel élnek".
Elidegenített falvakról, melyek régen a várhoz tartoztak az összeírásokat régi, pl. 1620-as urbáriumok alapján készítették el.
Sándorfalva 1620-as conscriptiója: Egész helyes, fl. helyes zsellér. Puszta. Nemes ember, szabados, darabant. Vonó ökör. Szolgáltatások: tretina-pénz, vágótehén, sertés 10-ed, juhok után 1 juh fiastul.
Dobra: A földesúri szőlőket jobbágyok művelik "gratuito labore". Termény és bor 10-edek a helyi plébánosé, ugyanezekből a 9-ed a földesúré (királyé). Vámjövedelem: kocsik után, sószállításból, vas szállításból, állatok után.
Nanteő: Harmadfű tinóval tartoznak.
Réztelek: Szénégetéssel, malom körüli munkákkal és szőlőműveléssel szolgálnak.
Hirip: Ferton-pénz évente kétszer; akó-zab; minden dézsma a sertésdézsmán kívül a predikátoré.
Ivaczko: Vaj-szolgáltatás budai icével.
Erdőszada: Földesúri szőlők, vám.
Dobrovicza: Földesúrnak: karácsonyi őz; húsvétra borjú; méz, vaj, tojás; prédikátornak: búza és bordézsma.
Oláh Kikes: Felül csapós szapó malom két kőre.
Teőkés: Minden marhás ember tretinával (per den. 2) tartozik. Karácsony-tyúk. Puszta klastromhoz tartozó szőlő.
Udvary: Jobbágyok név szerint. Készépnz census évente egyszer. Fertonpénz. Termény 10-edek. Méh és bárány 10-edek, őszi sertések után 10-ed. Karácsonykor két egész helyes ad egy kocsi szénát, fél helyesek négyen adják ugyanezt. Karácsonyi ajándék-tojás minden sessio után.
Óvári: Hunyadi Mátyás adományozásából egykori Szilágyi-birtok. Minden sessio után: tyúk- és zabszolgáltatás. Vizimalom.
Szamos Bécz: Hidas rév jó jövedelemmel.
Frunzafalva: Erdőből irtott faluhely. "Szolgálnak az mivel szolgálhattyak, pasit tizedet ad ki szolgál."
Aranyos Megyes: "Alias Bathsyszer" mesterséggel szolgálók mentesek a censualis és decimális szolgáltatások alól: kádárok, fazekasok; hasonló mentességet élveznek a szabadosok és nemesek. Makkgyűjtés a földesúr számára (jó) termés idején két köböllel; egy köböllel vagy helyette egy negyed köböl korpát, ocsut akkor is kell adniok, ha nincs jó makktermés. – Földesúri kúria veteményes kerttel, szántókkal és rétekkel. Földesúri szőlők helynév szerint. Vizimalom. Vám.
Szatthmár vár meglévő és más kézre került tartozékai (Szatmár megye), fiskusi birtok.
Szattmár vár és birtokai: Szattmár város – Német város
Erdődi ispánság: Nagy Erdeőd – Kis Erdeőd – Soós – Mararasz
Darolczi ispánság: Darolcz – Piskarkos – Gyres – Szakas – Sándorfalva – Gyöngy – Béltek – Dobra – Esztero – Kegye – Marita – Rakos – Terebes – Felső Szopor – Also Szopor
Győrősi vajdaság: Győrős – Medes – Alsó Szokond – Felső Szokond – Lopagy – Felső Bodad – Alsó Bodad – Miszoka – Kis Nand – Olah Hodos – Felső Homorod – Rente Homorod – Közepső Homorod
Rézteleki vajdaság: Réztelek – Szoldabagy – Apaczafalva – Szinfalva – Mogyoros – Ivaczko – Hirip
Barlafalusi vajdaság: Barlafalva – Uyfalu – Olah Totfalu – Selestye – Pap Biko – Valaszt ut – Szakalos Biko – Tomany – Erdőd szada – Aranyas – Balata falza – Remete mező – Farkas aszó – Veres Mart – Bor Hid
Avasi vajdaság: Tur vekonya – Kayna haza – Komorzan – Tartvez – Terép – Bikszad – Felső Falu – Baian haza – Raksza – Lekencze – Uyfalu – Rakos – Belső Remete – Vamfalu – Uy varos – Saros Remte
Pálfalva és tartozékai: Curia Pálfalva – Ambod – Amacz
Bányavidéki vajdaság: Sándorfalva – Gyerttyánfalva – Puszta Telek – Bai falva – Negrefalva – Laczfalu – Surgyfalu – Oroszfalu – Dobrapicza – Olah Kékes – Magyar Kékes – Tőkes – Fekete falu – Felső Fernezer – Alsó Fernezer
Külön listán a társbirtokosok név szerinti felsorolása, és jelenlegi idegen tulajdonban lévő falvak, amelyek még az 1620-as összeírás szerint a várhoz tartoztak.
A szatmári pénzverdéhez tartozó falvak: Laczfalu – Szürgyefalu – Oroszfalu
Szatthmár vár azon birtokai, amelyek a XVII. század első felében kerültek a vár tulajdonából magánkézre. Jelenlegi tulajdonosok és társtulajdonosok név szerinti megjelölése, és birtoktörténeti adatok:
Udvary – Ováry – Csenger Janossy – Eőkőreteő – Porchalma – Illosva – Hidegkut – Czegőld – Kis Hodos – Pethe – Szamos Bécz – Baricz – Frunzafalva – Aranyos Megyes – Zenthfalva – Magyaros

Tartalomgazda