HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 047. - No. 008.

Dátum 1641–1642–1643
Jelleg

15 old., latin nyelvű, magyar részletekkel, 1660-ban korábbi összeírások alapján készült extractus, aláírással hitelesítve.

Szöveg

(Conscriptio urbarialis adatokkal és kimutatásokkal bevételekről és kiadásokról a jelzett években.)
"Nomina oppidorum ac pagorum tempore Suae Majestatis Sacr. in Anno videlicet 1642 ad Arcem Zathmar et dirutum Castrum Erdőd spectantium et possessorum" továbbá "Kalorul és azon Kalai Joszagrul rövid és bizonios informatio". (Korábbi összeírások alapján készítette a Szepesi Kamara Conservatora Kassán 1660. július 8-án.)
Szatmár vár és tartozékai:
A helynévfelsorolások után kimutatások a vár termény- és készpénzjövedelmeiről (tizedekből, azok megváltásából, allodialis terményekből, készpénz censusok, malmok, kocsmák, mészárszékek haszna). – A várbirtok utáni kiadások természetben és készpénzben. – A várnak tizedet fizető helyek az összeírások idején és korábban, továbbá olyan tizedet fizető helyek, amelyek egyházmegyei hovatartozása bizonytalan és tisztázásra vár. – A vár korábbi, de más kézre, inscriptióba adott birtokai korábbi Urbariumok alapján Szatmár, Szabolcs és Máramaros megyében
Nagykálló:
"Kalorul es azon Kalai Joszagrul rövid és bizonios Informatio". A kállói jószágért Őfelsége a Kállay-családnak a szatmári várbirtokok közül Farkasaszo nevű falut adományozta (cserébe). 1641-ben március 14-én a Fiskus két komisszariust küld Kálóra, Bornemisza Jánost és Mosdosi (?) Imrét "(az) álat(luk) lött végezetteknek continentiója":
1) Az Vitezlo fizetet rend, az szabad hajdukkal és nemes emberekkel edgjuth az Capitany directiója alat legyen az Vitezlo es törvenyek dolgaban.
2) Az Mester Emberek, paraszt rend es töb ot lakosok (az felül specificalt rendeken kivül) az Udvarbirotul dependealjanak.
Továbbiakban a kiküldött komiszáriusok rendezik és írásbafoglalják: a taxafizetést (összeget nem közöl az összeírás); a kocsmáltatás rendjét; a dézsmaszolgáltatást: az ősziek és tavasziak után 10-edet adnak.; a taxások szabad költözködési és ingatlaneladási jogát; a salétromszedés rendjét és felügyeletét és a vásártartást.
Nagybánya:
A Domus monetaria (pénzverő ház) bérletének ügye, hivatkozás az 1615. évi kétezer frt-os bérbeadási összege ("pro uno dumtaxat anno Arendae nomine Feliciano condam ab Herberstain pro bis millibus florenis fuerit elocata". – A városból várható egyéb jövedelmekről az Extractus készítője a korábbi összeírásokban nem talált kielégítő adatokat.
Zathmar vár és tartozékai (Szatmár megyében) továbbá a "Kálai jószág" (Nagykálló, Szabolcs megye) és a vár inscriptióban lévő birtokai Mármaros megyében.
Zathmár vár tartozékai (Szatmár megyében): Zathmár oppidum – Némethi oppidum – Nantő oppidum
Pertinetiae Erdőd: Nagy Erdőd – Giürüs – Alsó Boldád – Apacza falva – Mogioros portio – Fölső Zakond
Pertinentiae Darocz: Darocz portio – Terebes – Kis Erdőd – Lophagy – Nagy Zokond – Zenfalva (Szénfalva) – Reztelek – Piskaros – Rakos – Soos – Felső Boldád – Zoldobagy – Medes – Kis Nand
Pertinentiae Erdőd Zada (Erdőszada): Uyfalu – Papbiko – Szilistie – Olahfalu, Olahtothfal – Barlafalva – Valaszut – Szakalos Biko
Pertinetie Baniavideke: Sándorfalva – Bayfalva – Gertianfalva – Negrefalva – Pusztatelek
Pertinetiae Avassagh: Tartocz portio – Komorczan portio – Bikzad portio – Lekencze portio – Kaniahaza portio – Bujanhaza portio – Felsőfalu portio – Terep portio – Turvekonia portio – Raksa és Misoka
A szatmári várnak 1642-ben tizedet fizettek a következő helyek, ill. "processusok" (területi egységek):
Processus Peleske: Nyr, Chenger, Palad, Eőrmelléke, Kolcz. (A felsorolt helyek vagy processusok a szatmári várhoz tartoznak, de egyházi hovátartozásuk (püspökség) bizonytalan.)
A vár egykori, de más kézre került javainak felsorolása, korábbi Urbariumok (évszám nincs jelezve) alapján összeállítva "Inscriptiva Bona" címszó alatt Szatmár és Szabolcs megyékben: Saarkoz – Eokorito portio – Pethe – Felső Homorod – Giongi – Kis Hodos – Ivaczkofalva – Eorod Zada – Madarasz – Tóköz – Geres portio – Chegöld – Chenger Janosi portio – Ovari – Béltök – Eztri portio – Also Homorod – Sandorfalva – Olahhodos – Chikofalva – Tomany – Remethe Mező – Fekete falva – Aranias – Felső Zapor portio – Zinirvarallia – Farkasazo pro teritorio Nagy Kallo familiae, Kallianae permutata – Porchalma portio – Zamosbech – Renti Homorod – Zakatz – Hhiriph – Olahkekes – Uyvaros – Balatafalva – Batiz – Parlagh, portiuncula – Udvary, portio
Mármaros megyében "Pagi Ruthenzici": Boczko – Karaczonfalva – Hernecze – Illiefalva – Lonka – Racko – Uyfalu – Keresmező – Sugatak – Körtvelies
(Külön említve az összeírás végén:) Nagy Bánya oppidumban a Domus Monetaria bérbeadása.

Tartalomgazda