HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 047. - No. 001.

Dátum 1634. március 27.
Jelleg

26 old. magyar nyelvű, eredeti, de hitelesítés nélküli fogalmazvány.

Szöveg

"Urbarium Arcis Zatthmariensis" (címfelirat)
"Urbarium novum universorum bonorum Arcis Zattmar…" (az összeírás kezdetén)
Készítője nincs megnevezve, de a szövegből nyilvánvaló, hogy vagy a királyi vagy a fejedelmi fiskus kiküldöttje készítette.
Nagy Erdeod:
Bíró és lakosok név szerint. Ökrök (2-4-6). Szabados, officiális, deák, puskás, vincellér, disznópásztor. Deserták. – Minden sessiós, akár ekés, akár gyalogos, a prédikátornak Szent Mihályra 10-10 pénzt ad. – Halastó. Gáti rétek "mocsiar rétt". Makkos erdő 3 ezer sertés hízlalására. Javaslat királyi tized szedésére a sertések után. Majorsági szőlők, egyiket az erdődi magyarok művelik, a másikat a környező falvak oláh lakosai. Erdei kaszálókat a környékbeliek egy napi kaszálás fejében használhatják. – 9-edet és 10-edet adnak a prédikátornak búzából és a tavasziakból. 10-edet adnak a prédikátornak bárányból, méhből. Borból 10-edet adnak a prédikátornak 9-edet a királynak. Pázsit sertésből az első tíz után egyet adnak, felette lehet akárhány. "Pro libitu provisoris" kötelesek szántani, vetni, aratni, kaszálni, kapálni, fát hordani. Figyelmeztetés az udvarbíró számára, hogy "moderate" bánjon a jobbágysággal, "amennyire lehet és illik".
Soos:
Földesúri majorság földek 3 nyomásban.
Gyevreöss:
"Tretina pénz" (termény- és állatdézsma megváltása készpénzzel) sessionagyság szerint. Juhos gazdától "egy folt juh" (csoport) után egy juhot bármennyi juha van "ha száz is"; egy pint vaj; egy sajt avagy den 16; egy bödön túró "bróza avagy fl. 1 den 25"; lenmag, Cubus 1/4; kender "három maroknyi"; búzából sem tized, sem kilenced; borárusítás "ad libertum Provisoris".
Lophagy:
"Tretina pénz itt is van, egy borjút is szolgáltatnak Kis Zokonddal közösen vagy megváltják 3 frt.-tal.
Alsó Boldad:
Tinó-pénz, tretina-pénz, tretina-juh.
Apáczafalva:
Eddig exemptek voltak, de most már a kézpénz census mellé tinó-pénzt is kell adniok.
Reztelek:
Egyszer egy évben, májusban denarii 50, "közönségesen" tritina-pénzt adnak.
Kis Nand:
Pázsitsertésnél, mint a juhnál, csak az első 10 után adnak egyet.
Olahfalu:
Ha makk van, sertés 10-edet adnak.
Farkasaszó:
A gazdagok 6 fő kendert, a szegények 3 vagy 4 fő kendert adnak.
Pap Byko:
Lenmagot "egy negyed olajnak valót" adnak.
Darocz:
Egy pint vaj, egy sajt és "kett kütesrótt", tretinia-juh, tretina-disznó, akó zab az ökrös gazdáktól "egy keöböl". Majorsági földek három nyomásban. Majorsági rétek. Majorház, szénaasztagok. Kis libák.
Sándorfalva:
"Mikor tretina jeő mindenfele negyed füre meneő marhatól, eökortül, tehentől in discrete per 2 denarios fizetnek". Juh legeltetésért idegenek "minden fotth" juhtul egy juhot adnak fiastól. Minden vajda ősszel egy karvalyt vagy egy őzet ad ajándékba. "Ha az tized dizno hitvan volna, az ki tizedbe jut es nem tetczenik az Tretinasnak" készpénzzel kell megváltani (tehát tretinás: dézsmaszedő, tertina: dézsma, lehet termény, de inkább állat-dézsma. "Száraz-pénz" fizetés borárusítás helyett (száraz kocsma).
Negrefalva:
Census pénzt nem adnak "az eörögh marhatul tretinaban fizetnek mindentől per den 2"
Tartocz:
Minden telek adója 1 Fl és egy nyest bőr.
Arx Zatthmar és tartozékai (Szatmár megye.). (? Fejedelmi) fiskusbirtok.
Erdőd tartozékai: Nagy Erdeod – Kis Erdeod – Soos – Gywreőss – Lophagy – Felseő Boldad – Alsó Boldad – Nagy Szokond – Zoldobágy – Apáczafalva – Kenfalva, Szenfalva – Medes – Mogyoros – Reztelek – Puzta sive Kiss Nand – Kis alias Felseő Zokond
Erdeődzada tatrozékai: Aranyas – Ujfalu – Farkasaszo – Valazuth – Pap Byko – Barlafalva – Zakálos Byko – Ziliste
Darocz tartozékai: Nonteo – Terebes – Rakos – Geőngi Valachorum – Gheres
Bányavidék tartozékai: Sandorfalva – Gyeőrkefalva – Pusztatelek – Bajfalva – Negrefalva
Avasságh tartozékai: Tartocz – Kanjahaza – Feolseofalu – Komorzán – Bunjehaza – Tereb – Bixad – Raxa – Turvekonya – Lekencze Puzta – Zatmar-Némethi opp.

Tartalomgazda