HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 045. - No. 044.

Dátum 1672. május 22.
Jelleg

11 old. lat. egyszerű másolat + 2 pld.

Szöveg

„Conscriptio”
Összeírás: subditusok név szerint, állataik, postfunduália, úrbéres szolgáltatás, allódium.
Szemere:
Nemesi kúria kőből, allódiummal, hozzátartozó szántók, befogadóképességük, ez évben bevetett gabona – Rétek, szénahozamuk – Szőlők, hozamuk, jobbágyok tartoznak megmunkálni, mivel kevesen vannak, pénzért is műveltetik, egy kapás bére. – Igával szolgáló féltelkesek – Heti 2 nap kézirobotot teljesítő zsellérek – Pénzcensust vagy konyháravalót nem adnak, kivéve esküvőt vagy keresztelőt. – Bort mérni tartoznak sorban
Cseneite:
Allódiális szántók, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk – Szőlők, hozamuk
(Abaúj m.): Szemere – Litka – Csenéite – Bakta – Saab – Berencs – Pamlin – Vaida
Conscriptio
Szemere:
Jobbágyok névvel, fiak neve, kora – Állatállományuk: ökrök, lovak, tehene, borjak, disznók, juhok, méhek. – Szőleik – Telkük nagysága, holdak, bevethető és bevetett köblök. – Elhagyott telkek névvel – Nemesi telkek – Censusba csak évi 1 tyúkot adnak telkenként – Borból kilencedet adnak – Heti 2 napot dolgoznak – Bort és sört tartoznak kimérni – Makkos erdő, hízlalható disznók – Allódium, hozzátartozó szántókkal 3 nyomásban, nagyságuk holdakban, befogadóképességük – Bevetett rozs, árpa, zab köblök. – Rétek, szénahozamuk – Halastó, semmit nem ér, víz nincs benne. – Allódiális szőlők, hozamuk – Allódiális állatok: ökrök, borjak, juhok, kecskék, bárányok, disznók, ludak, tyúkok, pulykák, kacsák.
Litka:
Makkos erdő, hízlalható disznók, makkéréskor tizedet adnak. – Allódiális szántók, befogadóképességük – Rétek, szénahozamuk
Cseneite:
Szőlők, hozamuk – Makkos erdő, hízlalható disznók
Bakta:
Makkos erdő, hízlalható disznók
Fulokircz:
Makkos erdő, hízlalható disznók, másik erdő társbirtokosokkal közös.
Pamlin:
Makkos erdő, hízlalható disznók – Minden terményből tizedet adnak.
Szemere László konfiskált javai.
(Abaúj m.): Szemere – Litka – Cseméte – Sáp – Bakta – Fule Kircz – Pamlin – Buzita

Tartalomgazda