HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 045. - No. 038.

Dátum 1620. február 24.
Jelleg

21 old. latin, eredeti.

Szöveg

„Urbarium”, melyet Nisney Márton és Velsikei Mihály készítettek.
Összeírás: subditusok név szerint, úrbéres szolgáltatásaik.
Sztropkó:
Jobbágyok névvel – Census összege – Bort mérnek ki, tartoznak saját fuvarjukkal a városba szállítani. – Sós hal helyett fizetnek – Allódium körül, kertek, a vár és különösen a malom körül tartoznak szolgálni, azonkívül levelet vinni, ahova szükséges.
Breznicze:
Elhagyott telek névvel – Szt. Mihálykor censust fizetnek – Ajándékba tyúkokat, ludakat, tojásokat adnak – Minden munkát kötelesek végezni – Gabonából kilencedet adnak – Sztrongát adnak
Kelbowecz:
Censust csak Szt. Mihálykor adnak, pénzt, zabot, mézet, vajat. – Ajándék helyett közösen adnak borjút, nyulat, császármadarat. – Tyúkokat, ludakat, tojásokat adnak – Két disznót tartoznak hízlalni, egyet a soltész, másikat a község. – Szt. Andráskor és Pünkösdkor borért fizetnek – Sóshalért fizetnek – Soltész borszállításért fizet – Sztrongáláskor pénzt, nyulat, zabot ad
Bruznicza:
Nemesi kúria, elég jó és termékeny allódiummal, elgendő szántók és erdők. – Szántók befogadóképessége
Gersei Petheő István javai. Sztropkói uradalom.
(Zemplén m.): Ztropko – Breznicze – Kelbowecz – Bruznicza – Puczach – Kelchie – Hrabocz – Holchikocz – Thokay – Piskorocz – Minocz – Mrazecz – Illka – Szalnik – Woitonecz – Pollian – Miskowa – Bisztra – Hawol – Zawda – Ladich – Potochko – Ztaskocz – Pritulian – Kis Breznicze – Poruba – Polosnik – Kayna – Welkrop – Warachocz – Prowrocz
Makovicai uradalom: Wiszla – Bukocz – Wiskocz – Patak

Tartalomgazda