HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 045. - No. 033.

Dátum 1682. november 18.
Jelleg

4 old. latin, egyszerű másolat

Szöveg

„Conscriptio”, melyet Barta István készített.
Összeírás: subditusok neve, úrbéres szolgáltatásaik, puszta vár, kúria, allódium.
Fragmentum, eleje hiányzik.
Ujváros:
Jobbágyok névvel, fiak. – Állatállományuk: ökrök, tehenek, lovak – Telkük nagysága
(Előtte lévő ismeretlen hely): Heti 3 napot dolgoznak, zsellérek földesúr tetszése szerint – Census: Terményből tizedet adnak makkéréskor, vajat, mézet, tyúkot, ludat, tojásokat, Újévkor pénzt. – Malom 1 kőre a patakon, keveset jövedelmez – Lerombolt vár, romos kúria fából, elhagyott, gyümölcsöskert. – Allódiális szántók 3 nyomásban, befogadóképességük – Rét, szénahozama – Vám volt, most nincs a háború miatt – Kocsma, a háború miatt használaton kívül. – Bükkös és tölgyes eredejük sok van, békében alkalmasak disznóhízlalásra.
Ruszka:
Allódiális szántók, befogadóképességük – Rét, szénahozama – Terményből és disznóból tizedet adnak – Malom egy kőr
Szalanczka:
Erdő közös a ruszkaiakkal – Ondon és Tarcalon szőlők, kilencedet adnak belőle
Szalánczi javak.
(Abaúj m.): Uyváros – Uyszálás – Ruszka – Rákos – Regete – Szalanczka

Tartalomgazda