HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 045. - No. 022.

Dátum 1722. augusztus 9.
Jelleg

2 old. lat. egyszerű másolat

Szöveg

Összeírás, melyet Pettko Mihály és Répassy Mihály készítettek.
Subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.
Jobbágyok névvel, telkük nagysága. – Állatállományuk: lovak, ökrök, tehenek, disznók – Földje elég nagy, termékeny szét van osztva a jobbágyok közt arányosan, kinek-kinek szükséglete szerint; rétek hasonlóképpen. – Birtoktörténeti adatok – Földesúri rét kihasítva, szénahozama – Taxa és más munka helyett szénát tartoznak kaszálni, gyűjteni, tiszt parancsára Tokajba szállítani.
(Szabolcs m.): Buly

Tartalomgazda