HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 045. - No. 020.

Dátum 1674. szeptember
Jelleg

9 old. latin egyszerű másolat

Szöveg

„Conscriptio”
Összeírás: subditusok név szerint, állataik, malom.
Birtoktörténeti adatok, birtokosok nevével.
Balkány:
Nemesi kúria, elhagyott, hozzátartozó szántók, befogadóképességük – Rét, szénahozama – Erdő közös, makkéréskor tizedet adnak – Birtok aránya birtokosok között – Jobbágyok névvel, fiak, ökreik, teheneik, juhaik – Telkük nagysága – Szárazmalom
Kisléta:
Szárazmalom – Elhagyott telkek – Közös makkos erdő
Lüvő:
Nemesi kúria, hozzátartozó szántók, befogadóképességük. – Rét, szénahozama – Szárazmalom – Erdő közös, makkéréskor tizedet adnak
Tass:
Kúria, hozzátartozó szántók, befogadóképességük – Rét, szénahozama
Dömöczör:
Rét, szénahozama – Vízimalom, csak őszi áradáskor megy
Dombrad:
Elhagyott kúria – Rétek, szénahozamuk – Szántók, befogadóképességük
Papp:
Szántók, befogadóképességük – Halászóvíz – Közös erdő
Apagy:
Nemesi kúria, hozzátartozó szántók, befogadóképességük. – Rétek, szénahozamuk – Szárazmalom – Közös erdő
Halász:
Nemesi kúria, szőlőskerttel, hozama – Szántók, befogadóképességük – Rét, szénahozama – Halászóvíz
Beszterecz:
Adó (census) ökrök után.
Néhai Bay Mihály javai.
(Szabolcs m.): Balkány – Kiss Léta – Gelyse – Mihády – Lüvő – Apaty – Matyus – Aranyas – Székely – Tass – Dömöczör – Dombrad – Füzér – Szamos Szegh – Papp – Kék – Apagy – Halász – Oros – Beszterecz – Geszteréd

Tartalomgazda