HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 045. - No. 015.

Dátum 1695. május 19.
Jelleg

10 old. lat. eredeti. + 1 pld. másolat

Szöveg

„Aestimatio”, melyet Ujfalussy György készített.
Becslés: szántó darabonként, szőlő, kaszáló becsértéke.
Fiscusra szállt javak: Szántók 3 nyomásban, nevük, helyük, értékük, befogadóképességük. – Rétek, nevük, helyük, szénahozamuk, értékük. – Szőlő, nevük, értékük
Bakay háza kamarai helyiség lett, értéke nincs feltüntetve.
Minden tétel birtokosok szerint van összeírva. – Végösszeg: 2902 ft. (Itt nem veszi külön a két birtokost)
Bakay és Madarász-féle fiskális javak:
(Abaúj m.): Kassa

Tartalomgazda