HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 045. - No. 002.

Dátum 1684. szeptember 7.
Jelleg

7 old. lat. egyszerű másolat

Szöveg

„Inventarium”, melyet Miskolczy János Abaúj vármegye esküdtje és Iglody Mihály kancelláriai jegyző készítettek.
Összeírás: kuriális telkek, postfunduália, subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.
Felsőcsay:
Elhagyott nemesi kúria, kerítetlen, hozzátartozó szántó 3 nyomásra, befogadóképességük. – Rét, szénahozama. – Templomban talált kétszeres, nagyobb része rossz – Hordos István kertjében talált kétszeres keresztek. – Jobbágyok névvel, fiak – Állatállományuk: ökrök, tehenek, borjak, juhok, disznók, méhek. – Telkük nagysága – Elhagyott telkek névvel – Csányi földön dolgoznak, hetenként egyszer fát szállítanak Kassára. – Szüretkor 1 ökörrel tartoznak szolgálni. – Erdejük szabad – Ha disznót hízlalnak benne, földesúrnak tizeddel. tartoznak. – Minden terménnyel tartoznak tizeddel – Szt. Mihálykor pénzt és zabot adnak.
Alsócsay:
Nemesi kúria hitvány, kerített, hozzátartozó szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. – Rétek, csekélyek, szénahozamuk.
Bogdány:
Census nem adnak – Csekély makkos erdő – Kilencedet adnak mindenből – Kocsma, harmadáért mérnek ki minden hordó bort
Pally:
Nemesi kúria, zsindellyel fedve, ablak, ajtók nélkül, kerítetlen – Serfőző két káddal – Puszta allódium – Szántók 3 nyomásban, befogadóképességük. – Rétek, szénahozamuk – Csűr, puszta, kerítetlen – Tölgyes erdő, elhatárolva a falusiak erdejétől – Elhagyott halastó
Bakay István javai.
(Abaúj m.): Felső Csay – Alsó Csay – Rakos – Boghdany – Rozgony – Waikocz – Baska – Polly

Tartalomgazda