HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 088.

Dátum 1735. február 2.
Jelleg

4 oldal latin, eredeti + 18. század eleji összeírás + Bártfa város okiratába foglalt becslés.

Szöveg

”Conscriptio”, melyet Thurzo György kamarai jegyző készített. Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.
Fiscusnak ítélt faluról. Jobbágyok névvel, kunyhók, fiak. Állatállományuk: lovak, ökrök, tehenek. Szőlőbarázdáik. Nem lehet tudni, hány telekből áll, ezért javaikat összevonva 4 kunyhót számítva egy egész telekre, a fennmaradókat pedig új jövevényekként kezeli. A helység 20 éve kezdett benépesedni jövevényekkel, részben idegenek szőlőiből, részben barázdákból állt. A királyi út mellett fekszik, a sok beszállásolás miatt erdőt voltak kénytelenek irtani és ott felállítani kunyhóikat. – Mindegyikük évi 8 nap kézimunkával tartozik, nevezetesen kaszálni, gereblyézni, aratni, szőlőt kapálni, összes napok száma, értéke. Más szolgálattal nem tartoznak. Szőlők, borhozamuk. Idegenektől befolyó bor kilenced. Földje csekély, minden évben kiosztják a lakosok között; búza kilenced hozama, értéke, kukorica kilenced, dohánylevelek hozama, értéke. Nádból idegenek adnak kévéket, értéke. Rétek csekélyek, náddal benőttek. – Kocsma félévig a földesúré, másik felében a lakosoké, jövedelme. Erdő kevés, csak tűzifára. A falu határai. – Elhagyott praedium 7 vagy 8 éve, épület nincs rajta. Mikor lakott volt, 12 vagy 13 jobbágy művelte a zselléreket nem számítva, földje annyi volt, hogy hárman vagy négyen közülük vetettek hat kassai köblöt. Rétek elég nagyok, szénahozamuk. Víz halászásra. Erdő elég nagy, de nem makkoltatásra, csak épületfára. Szőlőhegye 2 részre osztva, egyiket különböző helyekről, másikat Diószegi lakosok művelik, egyik hegyoldal műveletlen. Véleménye (összeíró) szerint a praedium 1000 tallért ér.
Néhai Komáromy István, Domokos és Gyürki család javai.
(Bihar m.): Kóly

Tartalomgazda