HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 082.

Dátum 1728. április 29., Pest
Jelleg

8 oldal latin, egyszerű másolat, 3 példány.

Szöveg

”Conscriptio”, melyet Petrovay Antal táblai jegyző készített. Összeírás: subditusok neve, állataik, pusztákon művelt szántó, rét, erdő.
Kérszigeth:
Nagysága bejárható időben, szomszédos helyei. Szántók egy nyomásra, befogadóképességük pozsonyi köbölben, ennek kivételével tövises. Vadkörtefái vannak épületfára, ha kiszárad, eltüzelik. Sziget módjára körül van véve vizekkel (névvel). Földje annyira amennyire termékeny, befogadóképessége pozsonyi köbölben. Legelő, többet hagytak meg idén, legeltethető állatok.
Thurpásztó:
Nagysága, szomszédai. Turaiak művelik. – Földjének harmada nyugszik, legeltetik, legelő állatok. Erdeje a Tisza partjának megkötésére, csak tűzifára való.
Csereköz:
Földesúr neve. Földeket alá szokták szántani, szinte semmi szántó nincs, rét szénahozama, esős időben alig terem legelő, elég csekély, legeltethető állatok. Erdők csak tűzifára, épületfára nem alkalmas. Halászatot nem űznek.
Dérss:
Jobbágyok névvel. Földjeiket, rétjeiket feltüntető rovat üresen áll. Állatállományuk: Ökrök, lovak, borjak, méhek, disznók, juhok, tehenek. Cenzusuk egyenként feltüntetve. Taxán kívül robotot vagy szolgálatot nem teljesítenek. Saját földjeik nincsenek, abádi és tamási földet művelik, ezek távolsága. Mészárszék nincs. Kocsma évi jövedelme, egy része a földesúré, másik a lakosoké. Erdő a Tisza parton, másik a falu földjén, csekélyek, csak tűzifára jók, épületfára nem. Mocsár, egykora Tiszából vette eredetét, különböző halakkal bővelkedik, jövedelme.
Ecsegh:
Nagy része legelő, legeltethető marhák vagy lovak, ha a Berettyó kiönt felénél is kevesebbre elég csak. Télen a zsombék és nád közt 100 jószág telelhet (ötöde a nyárinak). Szénahozam.
Sárkány család birtokai.
(Heves, Külső-Szolnok m.): Kérszigeth (praedium) – Thurpaszto (praedium) – Csereköz (praedium) – Derss – Ecsegh (praedium)

Tartalomgazda