HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 058.

Dátum 1718. augusztus 14.
Jelleg

12 oldal latin, eredeti, a dátum a praesentálásé.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Stem András készített. (Összeírás: subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, kúria és tartozékai, malom, serfőző, erdő.)
Conscriptio a hűtlenségbe esett Krucsay István portióiról.
Terékfalva:
Jobbágyok névvel, fiak, telkük nagysága. Állatállományuk: ökrök, tehenek, disznók. Elhagyott telkek névvel. Zsellértelkek névvel, egyikük szabó, mesterségével szolgál. Nemesi kúria kőből, leírása, jelenlegi tulajdonos újra födette. Másik kúria romos, elhagyott, fából. – Hozzájuk tartozó szántók három nyomásban, befogadóképességük. Rétek, szénahozamuk. Kőkúriához malmocska is tartozik, egyköves, javításra szorul, csak esős időben és áradáskor hoz jövedelmet. Kocsma fából, különböző italokat mérnek, elfogyott mennyiség fejenként. Serfőző fából, felszerelése nincs. – Kertek különböző gyümölcsfákkal, első előlről deszkákkal, hátulról kerítéssel övezve, aszalható gyümölcs köblökben. Másik két kert kerítetlen. Erdőcske, makkoltatható disznók, az új birtokos óta jövedelme nincs, mert csak ő használja társbirtokosokkal. Jobbágyok Szt. Mihálykor két tyúkot, zsellérek egyet adnak. Nyáron három, télen két napot tartoznak igával dolgozni, zsellérek nyáron akárhány napot tartoznak dolgozni. Birtoktörténeti adatok.
Salgó:
Rét, szénahozama.
Sósujfalu:
Jobbágyoknak lovaik és juhaik is vannak. Negyedtelkesek minden héten kettő, nyolcadosok egy napot dolgoznak igával.
Mirke:
Termésből tizedet adnak, múlt évi zab-hozam. Igával jobbágyok heti három napot dolgoznak, zsellérek parancs szerint. Makkos erdő, jövedelme nincs, idegenek tartoznak ha disznót idehajtanak fizetni, de ritkán van makk.
Szedlicze:
Jobbágyoknak, zselléreknek meghatározott censusuk nincs, évről-évre állapodnak meg földesúrral, ez évben zsindelyt adtak. Aratáskor, kaszáláskor 1–1 hetet dolgoznak. Kocsma, évi sörkimérése. Malom egy kőre, társbirtokosokkal közös, hozama.
Miklósvágás:
Sört tartoznak mérni, hozama. Censusra földesúrral évről évre egyeznek, tavaly zsindelyt szolgáltattak.
Krucsay István konfiskált javai.
(Sáros m.): Terék Falva – Salgó (portio) – Sos Ujfalu (portio) – Kakasfalva (portio) – Mirke (portio) – Szedlicze (portio) – Miklos Vagas (portio) – Obisovecz (portio) – Abrahamfalva (portio) – Tuhrina (portio) – Segnye (portio)

Tartalomgazda