HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 055.

Dátum 1722. március 25., Kassa
Jelleg

6 oldal latin, eredeti.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Susztrik András, a kamarai kancellária jegyzője készített. (Összeírás: kuriális telek, kert, malom, subditusok név szerint, állataik.)
Kolcs Hoszumező:
Két kuriális telek, romokkal, jelenlegi birtokos két jövevényt telepített. Emberemlékezet óta elhagyott, földjét mindig kuriális teleknek használták. Szántók két nyomásban, nevük, befogadóképességük. Rétek, nevük, hozamuk, évenként váltva egyiket kaszálják, másikat legeltetik. Gyümölcsöskert nem messze a falutól, tövisektől tisztították, értéke. Káposztáskert, félköblös. Malom három kőre, teljesen elhagyott, telke nem vehető ki, a víz hínárral benőtt. Makkos erdő, hízlalható disznók, Körtvélyessyre eső hányad. – Harmadik kúria kőből, emeletes, elzálogosítva. Hozzátartozó szántók két nyomásban, rétje nincs. Jobbágyok névvel, fiak, telkük nagysága. Ökreik, disznaik, teheneik. Takács mesterségével vagy robottal szolgál. Elhagyott telkek névvel. Zsellérek névvel, állataik. Jobbágyok közül akinek ökre van heti három napot igával, akinek nincs, kézimunkával dolgozik ugyanannyit, zsellérek két napot robotolnak. – Mindnyájan egy pár tyúkot adnak fejenként a földesúrnak. Kilencedet adnak, nem tudni, mennyire megy fel. Földjük egy része magasabban, más része mélyebben fekszik, az Olyva áradásának kitéve. Erdeje tüzifára jó, füzese szintén.
Körtvélyes:
Egy puszta telek, disznók tartásáért a földesúri erdőben földesúr részére általa lefoglalva.
Néhai Körtvélyessy Ferenc javai.
(Zemplén m.): Kelcs Hoszu Mező (portio) – Körtvélyes (portio)

Tartalomgazda