HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 052.

Dátum 18. század eleje
Jelleg

11 oldal latin, eredeti, keltezetlen, korára tartalma utal.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Borchiczky László besztercebányai harmincados készített. (Összeírás: kuriális épületek, postfunduália, szőlők, subditusok név szerint, állataik, postfunduália.)
Sirok:
Szántók két nyomásra, befogadóképességük; rét, szénahozama. Szőlő nagysága barázdákban, zálogban, ez évi hozama. Csáliak szőlői, ez évi borszolgáltatásuk. Sirokiak kilencedet és tizedet adnak szőleik után, ez évi beadás. Másik elhagyott kúria, hozzátartozó szántók, rétek, befogadóképességük, szénahozamuk.
Felsőpribel:
Telkek. Jobbágyok névvel, fiak, telkük nagysága. Állatállományuk: ökrök, lovak, tehenek, birkák. Elvetett köblök, rétjeik szénahozama. Robottal tartoznak. Szántóik két nyomásra, termésből és borból kilencedet és tizedet adnak, ez évi hozam. Másutt lévő szőlők, nagyságuk barázdában, hozamuk. Erdők közösek, épületfára és makkoltatásra, hízlalható disznók.
Felsőcsehi:
Allódiális földek, befogadóképességük, hozamuk.
Nagycsalomja:
Kétköves malom harmada. Földek két nyomásra. Rezidencia fából, leírása.
Vecze:
Malom egy kőre, nyolcada, évi jövedelme.
Fegyémes:
Tizedet adnak, ez évi hozama.
Általános megjegyzések:
A munka sehol sincs meghatározva, földesúr tetszése szerint dolgoznak, más vidékek falvai szerint heti 3 napot, igával rendelkezők igával, mások kézimunkával. A vidéken szokásos munkák értéke: ekével való napszám, szőlőkapálás, aratás élelmezés nélkül, cséplés heted, nyolcad, kilenced köbölért szokásos, ezért szoktak aratni is, ritka a pénzért való aratás. Mérték hasonló a pozsonyi mérőhöz. Gabonaárak.
Kajáli Ferenc és Pál javai.
(Hont m.): Sirok – Felső Pribel – Felső Csehy (praedium) – Priklek – Felső Gyurk – Nagy Csalomia – Nék – Ipolykesz – Vecze – Kopasz (praedium) – Kezép Thur – Fegyémes – Felső Rakoncza – Sandory (praedium)

Tartalomgazda