HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 050.

Dátum 1712. március
Jelleg

6 oldal latin, egyszerű másolat.

Szöveg

"Aestimatio", melyet a kamara pozsonyi számvevősége készített. (Becslés: kuriális telek, szőlő, jobbágytelkek és úrbéres bevételeik becsértéke.)
Sirak:
Egy egész telek, jobbágy neve. Szántók két nyomásban, befogadóképességük köbölben. Kilencedet ad érte, ennek hozama búzából, értéke. Szőlők, jobbágyok fizetés nélkül munkálják meg, hozama jó termés esetén, értéke. Csali jobbágyok szőlői, kilencedet és tizedet adnak érte, hozama, értéke. Siraki hegyen lévő jobbágyszőlők, hozamuk, értékük. Elhagyott kúriához tartozó földek két nyomásra, befogadóképességük, a föld fele nyugszik, várható hozama (kétszeres), értéke. Malomjövedelem, értéke.
Felsőpribel:
Telkek, elhagyott telkek. Jobbágyok robotolnak, kilencedet és tizedet adnak, őszi hozama, értéke, tavaszi hozama, értéke. Allódiális szőlők, jobbágyok művelik, ezévi hozama, értéke; borkilenced, tized értéke; szőlőmunka értéke. Hegyek makkos erdőkkel, épületfára és makkoltatásra, hízlalható disznók, értéke.
Felsőcsehy:
Kuriális földek két nyomásra. Bevetett őszi gabona köblök, hozama, értéke és zab hozama, értéke. Szénahozam, értéke.
Priklek:
Karácsonyra egy tyúkot vagy libát adnak fejenként földesúrnak, értéke.
Felsőgyürky:
Elhagyott kuriális telkek, idegenek művelik tizedért, hozama. Makkoltatásból három disznó vagy 15 Ft jön be, értéke öt felé osztva. Rétek, szénahozamuk.
Nagycsalomja:
Elhagyott telkek, idegenek művelik kilencedért és tizedért, hozama, értéke. Rétek, szénahozamuk. Malom az Ipolyon, gabonahozama, értéke.
Alsónék:
Kúria épület nélkül, zsellér lakja (!), neve. A földért tizedet ad, értéke. Rét szénahozama, értéke.
Ipolykeszi:
Telek, kilenced és tizedet ad, ha megmunkálják. Kaszáló, szénahozama, értéke.
Kaialy Ferenc és Pál javai.
(Hont m.): Sirak – Fölső Pribel – Nagy Csalomia – Priklek – Alsó Nék – Ipoly Keszi – Fölső Györky – Fölső Csehy

Tartalomgazda