HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 045.

Dátum 1703. június 26.
Jelleg

16 oldal latin, eredeti.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Kazy János lévai administrator készített. (Összeírás: subditusok neve, állataik, postfunduália, allódiális javak.)
A magtalanul elhunyt Diszkai Kovách István javainak conscriptiója.
Nagy Tőre:
Allódium 1–2 állattal. Sem szőlője, sem erdeje. Legelője nagyon jó. Szántók 3 calcaturaban, kapacitásuk. A pusztahelyek utáni földeket az elhunyt allódialis földjeihez csatolta, ezek egyikén lakóházat épített. Allódiális rétek. A pusztahelyek szántóinak kapacitása. – Telepesek név szerint, feleség, fiúk. Tehenek, lovak, ökrök, tinók. Rétek a kaszálók száma szerint.
Felső Veszele:
Telepesek név szerint, mint előbb. Sem szőleje, sem erdeje nincsen. Szántói 3 calcaturaban, kapacitásuk. A pusztahelyek földjeit a földesúr itt is munkába vette, ezek capacitása.
Alsó Pél:
Telepesek név szerint mint előbb. Egy szőlőhegy; a szőlő után kilenced és tized, éppúgy, mint a gabona után. Makkos erdő 300 disznóra, másik erdeje tüzifára jó. A réteket az elhunyt használta. Allódialis rétek 3 calcaturaban, kapacitásuk. A pusztahelyek földjeit egyesek maguknak szántják. 200 juh.
Praedium Arma:
Jó szőlőhegy. Szőleit és szántóit kilenced és tized ellenében idegenek használják. Makkos erdő 100 disznóra.
Lök:
Telepesek név szerint, mint előbb. Szőlőhegye nincsen. Rétjei elegendők. Makkos erdő 100 disznóra. A termésből tized és kilenced. Allódialis szántók 3 calcatura, kapacitásuk. A pusztahelyek földjeit a földesúr részére művelték.
Marosfalva:
Telepesek név szerint, mint előbb. Sem szőlőhegyük, sem erdejük, sem elegendő legelőjük nincsen, utóbbit a szomszédoktól bérelnek. Allódialis szántók 3 calcaturaban, kapacitásuk. Pusztahelyek szántóit egymás között osztották fel.
Kis Szecse portio:
Csak egy telepes. Vetésterület. Két pusztahely földjeit tized ellenében kiadták.
Óvár:
Telepesek név szerint mint előbb. Erdeje csak tüzifára. Földjei gyakran kerülnek víz alá. Szántók 2 calcaturaban, kapacitásuk. A termésből kilenced és tized. Allódialis rét. A pusztahelyek földjeit egymás között felosztották.
Pagus Lodán portio:
Telepesek név szerint, mint előbb. Erdő. Allódialis szőlő. Szántói 2 calcaturaban, kapacitásuk. Kilenced és tized. A pusztahelyek földjeit tized ellenében kiadják.
A három következő birtokban: Vezekényen, Nireden és Décske az elhunytnak a testvére: Kovács Ferenc gazdálkodik a többi leszármazottakkal.
Néhai Kovács István fiskális javai.
(Bars m.): Nagy Tőre – Felső Veszele portio – Alsó Pél – Arma – Lök – Marosfalva – Kis Szecse portio – Óvár – Lodán portio – Vezekény – Nired – Décske

Tartalomgazda