HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 041.

Dátum 1682–1684.
Jelleg

163 oldal latin, egyszerű másolat.

Szöveg

"Conscriptio" Összeírás: subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik, kúria és postfunduáliák, erdő.
Kassa Ujfalu:
Telepesek név szerint, fiúk. Ökrök, tehenek, lovak. Szőlő, sessio. Minden termésből tized a földesúrnak. A püspöknek nem jár tized a szőlőből. Allódialis szántók, rétek és szőlők nincsenek. Erdeje fűtésre és épületfára. Szolgáltatásuk: évenként három borjú, újévre és húsvétra 12 tyúk, tojást az officiális kívánsága szerint.
Mislei prépostság:
Misle:
Telepesek név szerint, fiúk. Ökrök, tehenek, méhek. Sessio. Nemesi curia. Gyümölcsös kert, csűr, istállók. Szántók 3 mezőben, ezek kapacitása; rétek név szerint, ezek kapacitása. Makkos erdő 600 disznóra; két másik erdő. Malom kétkerekű; hozadéka; a molnár kötelezettségei. Igás és gyalog robot. Szolgáltatások: 1 köböl zab, 1 köböl komló, 1/2 köböl erdei alma, kender mag, mogyoró. A termésből tized, de az egyes községek általában 10 köböl búzát adnak.
Balloghd:
Telepesek név szerint. Allódialis rétek. Makkos erdő. A termésekből tized. Gyalog robot. A termésből tized a földesúrnak. Szolgáltatásuk: 1–1 köböl búza, árpa, zab, komló, tyúk. Malom.
Ósva:
Telepesek név szerint. Termés és disznók után tized a földesúrnak. Igás és gyalog robot. Szolgáltatások: tyúk, kender, zab. Malom, melynek mestere: optimus artifex. Van kölyü is a kender és köles töréséhez.
Csákány:
Telepesek név szerint. Nemesi curia. Gyümölcsös kert, major, csűr, istálló. Allódialis szántók, kapacitásuk; all. rétek hozadéka. A termés után kilenced. Disznók után tized. Igás és gyalog robot. Szolgáltatások: borjú, lúd, tyúk, kender, komló, vaj.
Holló Zsigmond birtokai:
Rank:
Telepesek név szerint, fiúk. Ökrök, tehenek. Sessio. Allódialis földjén kapacitás a rozsból. Kilenced és tized. Makkos erdeje 200 disznóra, megoszlik több földesúr között. Szolgáltatásuk: tyúk, bárány.
Felső Kemencze:
Elhagyatott telek, melynek fele a fiscusé. Hozzá szántók 3 calcaturaban; rétek hozadéka. Makkos erdő.
Bolyar:
Nemesi udvarház egy része. Borház, szin, csűr, ló- és ökör-istálló. Veteményes kert, gyümölcsös kert, komlós kert. Halastó, jégverem. Kétkövű malom. Szántók 3 calcaturában, ezek kapacitása; rétek hozadéka.
Gombos Imre birtokai:
Bolyar:
Telepesek név szerint, fiúk. Ökrök, tehenek, lovak. Telek. Kétkerekű malom, nyolcada a fiscusé. Adnak tizedet és kilencedet is. Igás és gyalog robot. Szolgáltatás: két tyúk.
Apathy:
Telepesek név szerint, fiúk. Ökrök, tehenek, méhek. Sessio. Nemesi curia elhagyatva. Szántók három mezőben, kapacitásuk; rét hozadéka. Tizedet adnak a gabonából, azonkívül mindegyikük 1 köböl komlót.
Erdő Benye pagus:
Elégett, lakói Apathyban.
Also Hutka:
Telepesek név szerint. Gabonából tized; komlóból tetszésük szerint. Allódialis rétek hozadéka. Robot heti 3 nap.
Garbócz:
Kilenced és tized. Erdő.
Zdoba:
Gyalog robot. Szolgáltatás: 1 zsák, 1 köböl komló, tized a termésből. Malom 1 kerekű, kölyü is.
Beszter:
Telepesek név szerint. Szántók kapacitása; urasági rét hozadéka. Makkos erdő 600 disznóra; disznók után tized. A gabonából tized, vagy helyette közösen 1 Ft. Szolgáltatás: 1 zsák, 1 köböl komló. A zsellérek adnak 1 kila kendert.
Raás:
Telepesek név szerint. A termésből tized, a disznók után "ártány-pénz", ha nem is terem makk. Gyalog robot. Szolgáltatás: 1 zsák, 1 köböl komló.
Királynépe:
Telepesek név szerint. Nemesi curia romlott állapotban. Szántók kapacitása, rétek hozadéka. Gyalog és igás robot: hosszú útra közösen. Tizedet adnak a földesúrnak. Erdő igen gyatra.
Bööd:
Évenként 250 Ft árendát fizetnek. Tizedet adnak, de kilencedet nem.
Felső Olcsvár:
Telepesek név szerint. Makkos erdő 200 disznóra. Termésből tized, disznókból "ártány pénz". Igás és gyalog robot. Szolgáltatás: zsák vagy 1 köböl komló, a kenderből 1 kitta, a kendermagból 1 mázsa, tyúk.
Eniczke:
Telepesek név szerint. Fallal körülvett kastély. Csűr, istálló, kert. Halastó. Szántók kapacitása; rétek hozadéka. Makkos erdő. Igás és gyalog robot. Szolgáltatás 1 köböl zab. Ha jött a földesúr: tyúk, tojás.
Bossád:
Az egész elhagyatva fekszik allódimával és malmával együtt. A szántók és rétek megműveletlenül fekszenek, ahol nagy majorságot lehetne létesíteni. Tölgyerdeje épületfára jó.
A jezsuiták és a szeminárium portioja:
Gönyü:
Telepesek név szerint, fiúk. Ökrök, tehenek. Sessio. A rét hozadéka.
Szuhay Gáspár:
Két telepes név szerint.
Kys Ida pagus:
Telepesek név szerint, fiúk. Ökrök, tehenek, méhek. Sessio. Rét hozadéka. Termésekből kilencedet, disznókból, bárányokból és méhekből tizedet adnak. Malom kettő. Van kölyü és fűrészmalom is. Igás és gyalog robot. Szolgáltatás: tyúk, tojás, de nem kötelezettségből.
Zobócz:
Tizedet adnak a puszták után. Igás és gyalog robot. Erdejük nincs, de a földesúr Kys Idából juttat nekik épületfát.
Csáky Ferenc:
Nagy Ida:
Telepesek név szerint, fiúk. Ökrök, tehenek, méhek, sessio. Kastélyát a katonák tönkretették. Allódiuma úgy-ahogy még áll. Szántók 3 calcaturában, kapacitásuk; rétek hozadéka. Malmát felégették. A gabonából kilenced a f.úrnak. Igás és gyalog robot. Szolgáltatás egyenként 1 köböl zab.
Komarocz:
Minden, mint Nagyidánál.
Seszta:
Minden, mint Nagyidánál.
Ujvár:
Nemesi curia fából, elhagyatva. A curiához szántók, ezek kapacitása; rétek hozadéka. Malom, kölyü is. Makkos erdő ezer disznóra. Termés után kilenced, sertések után tized. Szolgáltatás: 1 icce mogyoró.
Göncz:
A jövedelem fele az övé, másik fele a fiscusé. Kilenced az összes termésekből: búza, rozs, árpa, zab, de csak a kicséplés után osztozkodnak rajta. A bor-kilencedet is megosztják. Erdő megfelel épület és dongafának.
Nagy-Ida portio:
Allódium. Szántók vetésterülete; rétek hozadéka. Az egyik félsessiónak aneve: Kocsma ház helye.
Komarocz:
Telepesek név szerint, fiúk. Ökrök, tehenek, méhek. Sessio.
Tornyos Némethy:
2 szőlő.
Ujvár:
Szántók kapacitása; rétek hozadéka.
Perényi István:
Nagy Ida:
Telepesek név szerint, fiúk. Ökrök, tehenek, méhek. Sessio. Nemesi curia fundusa. Allódium elégett. Szántók a volt allódiumhoz, ezek kapacitása; rétek hozadéka. A gabonából kilenced. Censust nem fizetnek.
Szikszó:
Telepesek név szerint. 4 szőlő, azok hozadéka. Malom három kerekű. A termésből semmit, a szőlőből tizedet a f.úrnak. Robot: szőlő megmunkálása.
Nagy Ida:
Telepesek név szerint. Allódium felégetve. Allódialis szántók három calcaturaban, kapacitásuk.
Tornyos Némethy:
Kertek; rétek hozadéka.
Ujvár:
Halászat a patakon. Robot két nap hetenként.
Pányok:
A gabonából kilenced.
Szikszó:
Telepesek név szerint, fiúk. Ökrök, tehenek, disznók. Sessió. Szőlő.
Szigeti:
A borból tized, a termésből semmit. – Robot: szőlőművelés. Három kerekű malom.
Thököly birtokok:
Heicze:
560 Ft-ért bérben. Sarló-pénzt fizettek, de a szőlőmunka díját ebből levonták. A termés után adnak a tavasziak és az ősziek után is tizedet, aminek a negyedrésze a predikátort illeti. Igás és gyalog szolgálat, fuvarozás, levélhordás. Van 3 Thököly-féle szőlő és 3 allódialis szőlő. Ők szedik, de pénz ellenében. Királyi tizedet nem fizetnek. Tizedszedéskor az egyes telepesek 1–1 tyúkot adnak. A sertések után fejenként 2 pénz, a méhkasok után is annyi.
Különböző időben mások és mások bérelték: Pálffy Tamás egri püspök, Rákóczi László, Thököly István. Van ott egy Rákóczy-féle kőház (Castellum Rakoczianum), de sem szántók, sem rétek nem tartoznak hozzá. A Thököly-részen a szántók 3 calcaturaban, kapacitásuk. Telepesek név szerint.
Szepsi:
Telepesek név szerint decuriákra felosztva, mind in suburbio, mind in oppido. Árendaképpen 230 forintot fizetnek.
Füzér:
Telepesek név szerint, fiúk. Ökrök, tehenek, méhek. Sessio.
Nádasdi birtok:
Szepsi:
Negyedrésze a fiscusé.
Szaláncz:
Telepesek név szerint, fiúk. Ökrök, tehenek, lovak. Sessio. Lerombolt vár. Romladozóban lévő nemesi curia. Gyümölcsös kert.
Ujvár:
Szántói három mezőben, kapacitás.
Ruszka:
Rét a vár alatt, hozadéka. Malom három kövű.
Ujváros:
Tölgy és bükk erdő, alkalmas sertés hízlalására. A termésből tized. Igás és gyalog robot. Szolgáltatás: méz, vaj, lúd, tyúk, tojás és újévkor 1–1 forint.
Ruszka (Göncz-Ruszka):
Telepesek név szerint. Allódialis szántók, kapacitás. Allódialis rétek, ezek hozadéka. Erdőben a szalánczit használják.
Regéczke:
Malom egykerekű, kölyü puliszka és kender törésre. Tized a termésekből és a disznókból. Igás és gyalog robot. Szolgáltatás: méz, vaj, lúd, tyúk, tojás.
Szalanczka:
Erdő. Szőlő.
Paczoth Anna, özv. Petheö Zsigmondné birtoka:
Berető:
Telepesek név szerint, fiúk. Ökrök, tehenek, méhek. Sessio. Kőből való kastély, teljesen lerombolva. Gyümölcsös kert. Nemesi curia fundusa, ehhez tartozó szántók 3 calcatura, kapacitásuk; rétek hozadéka. Gabona után a telepes tizedet ad, a zsellér semmit. A provisornak adnak egy pint bort és egy tyúkot. Igás és gyalog robot. Kétkerekű malom, amelyhez szántók és rétek is tartoznak, meg gyümölcsös kert. Van kölyü-malom is. Fazekas János, midőn szakmájában dolgozik, 300 korsót készít.
Böki:
Kastélya rongált, tető nélkül áll. A kastély alatt boltozott pincék. Veteményes kert, gyümölcsös kert. Gyümölcsszárító, jégverem. A kertben két halastó. Pacsót György nemesi curiájának a fundusa. Szántói és rétjei a kastélyhoz tartoznak. Szántók 3 calcaturaban, ezek kapacitása, az egyiknek a neve Kender-föld; allódialis rétek és szek hozadéka. Három kerekű malmát a lengyelek felégették. A vetésekből tized. A zsellérek a tizedszedőnek 1 pénzt és egy tyúkot adnak. Ha allódialis földet is művelnek, decimam duplicem dant. Tölgyes erdeje tilalmas.
Lemes:
Telepesek név szerint. Nemesi curia fundusa, ehhez tartozó szántók, kapacitás; a fundushoz tartozó rétek, hozadékuk.
Jánoka:
Allódialis szántói a böki kastélyhoz tartoznak. Minden úgy, mint Bökinél. Erdeje tilalmas.
Pethő birtok:
Ákos:
Telepesek név szerint. "Libertas campi et silvarum", két kerekű malom.
Kőszeg:
Libertas campi et silvarum. A sertéstized fele a földesúré.
Hylyo:
Telepesek név szerint, fiúk. Ökrök, tehenek, juhok. Sessio. Négyszögletű kastély. Allódialis fundus. Allódialis szántók, kapacitás; allódialis rét hozadéka. Egykerekű malom. Igás és gyalog robot.
Bukócz:
Telepesek név szerint. Deserták után szántók, kapacitás; deserták utáni rétek.
Kassai ház:
Kőből épült ház. A felső részén palot-terem. Kőből épült lóistálló. Veteményes kert. Méhes. (A többi a ház belső berendezéséről szól.)
Portio Domikiana:
Borcha:
Nemesi curia. Telepesek név szerint.
Eperjes:
Domus Domikiana. Nemes curia. Mögötte istálló, csűr. Gyümölcsös kert. Szántók három nyomásban; egyiknek a neve. Kenderföld, kapacitásuk; a kocsmához is tartoznak szántók, ezek kapacitása; rétek hozadéka. Káposztás kert. Igás és gyalog robot.
Abos:
Fél-telekhez tartozó szántók, ezek kapacitása; rétek hozadéka. Libertas silvarum et campi.
Id. Holló Zsigmond birtoka:
Sennyák:
Telepesek név szerint. Elhagyott sessiók utáni szántók, mint: budméri határ, Felső Csürös kertek mellett, kapacitásuk.
Budmér:
Gyümölcsös kert, káposztás kert.
Lemes:
Rét hozadéka. Tizedet adnak a gabonából. Igás és gyalog robot. Erdeje tilalmas.
Abos:
Nemesi curia fundusa. Gyümölcsös kert. Szántók 3 calcaturaban, kapacitásuk; rétek hozadéka.
Melczer János birtokai:
Kassai ház:
Melczer János kőháza Kassán. Pelsőczy György lakik benne. Palota, pincze, részletes leírása a benne található ingóságoknak.
Váradi Zsigmond:
Kassai ház egy része:
A kassai háznak 200 forintot érő része. Pincze. Szőlő a kassai határban. Szántó a miszlokai útnál. Rét.
Hoffmann György:
Kassai ház:
Kőház minden berendezésével. Lóistálló; pince 60 holdó befogadására. Szőlő. Szántók és kaszáló rétek. Anélkül, hogy bármilyen helységet említene, adja egy ház belső berendezését, különféle tárgyak, könyvek jegyzékét. Amellett számadásokhoz való leveleket, továbbá conventiókat, amelyeket gazdasági szempontból fel lehet használni. Adja még a hilyoi kastélyban lévő javak inventariumát.
Pasztoi Mihály:
Haraszt portio:
Bona confiscata. Telepesek név szerint. Igás és gyalog robot.
Alsó-Kéked:
A telepesek (mind zsellérek) név szerint. Volt egy négyszögletű kastély, de elégett. Majorja is puszta. Szántók 3 nyomásban, ezek kapacitása. Két rét, ezek hozadéka. Malom egy kerekű. Csak kézi robotot végeznek.
Felső-Kékes:
Csak puszta helyek. A szántók és rétek is megműveletlenül fekszenek.
Zadvara:
Milyen termékek találhatók benne. A különféle pincékben és a Nagy Alsó Palotában borok. A sáfárházban kősó. A Palota padgyán: búza, lencse, borsó, árpa, kendermagh, dio, veres hagyma. A kerek bástyában: rozs, kender.
Jablancza:
Telepesek név szerint, legtöbbjük zsellér, fiúk. Ökrök, tehenek, méhek. Sessio. Szolgáltatásuk: karácsonyi száraz bor ára, húsvéti száraz bor ára, pünkösdi száraz bor ára, Szent Mihály adója, húsvéti ökör ára, ártány-pénz. Majorsági szőlő. Búzavetés; kapacitás. Malom egy kőre.
Derinke:
Telepesek név szerint. Búza vetésterülete. Szolgáltatásuk: karácsonyi száraz bor ára, húsvéti száraz bor ára, pünkösdi száraz bor ára. Tartalék gabona: majorsági zab 1 asztagban.
Körtvélyes:
Telepesek név szerint. Vetésterület búza alá. Két malom; mindkettő két kerekű. Halastó. Majorsági szőlő. Szolgáltatásuk: karácsonyi száraz bor ára, húsvéti száraz bor ára, pünkösdi száraz bor ára, Szent Mihály adója, ártány-pénz, ökör ára, bodnárpénz.
Almás:
Telepesek név szerint, a jobbágyok legtöbbje 6 ökrök, fiúk. Ökrök, tehenek, méhek. Sessio. Majorsági szőlő. Majorsági szántók búza alá, kapacitás. Rét hozadéka. Gyalog és igás robot. Kilenced a gabonából, bárányból, borból és méhekből. A disznókból nem adnak kilencedet, fejenként váltják meg őket. Szolgáltatásuk: karácsonyi száraz bor ára, húsvéti száraz bor ára, pünkösdi száraz bor ára, Szent Mihály adója, bodnárpénz, ártánypénz, ökör ára, 1–1 köböl zab, 12 kitta kender.
Görghő:
Telepesek név szerint. Majorsági búza-vetés; majorsági szántók 3 calcaturaban, kapacitás. Majorsági rét hozadéka. Káposztás kert 2. Malom 2, három kőre. Szolgáltatásuk: karácsonyi száraz bor ára, húsvéti száraz bor ára, pünkösdi száraz bor ára, Szent Mihály adója, bodnárpénz, ökör ára, 1–1 köböl zab, ako hagyma köb.-ben, ako kender kittában, irtványpénz.
Hidvégh Ardó:
Telepesek név szerint. Majorsági földeken búzavetés. Az urak a várból kendermagot szoktak velük vettetni. Szolgáltatásuk: karácsonyi száraz bor ára, húsvéti száraz bor ára, pünkösdi száraz bor ára, Szent Mihály adója, bodnárpénz, ártánypénz, ökör ára, 1–1 köböl zab.
Vendégh:
Telepesek név szerit. Malom egy kőre. Majorsági földek a várhoz, búza és rozs alá. A puszták utáni vetésért is fizetnek. Az urak velük vettetik el a kendermagot, de a termést be kell szolgáltatniok. Szolgáltatásuk: karácsonyi száraz bor ára, húsvéti száraz bor ára, pünkösdi száraz bor ára, Szent Mihály adója, bodnárpénz, ártánypénz, ökör ára, 1–1 köböl zab.
Szin:
Telepesek név szerint, mind a három zsellér. Majorsági szőlő. Malom két kőre. Szolgáltatásuk: karácsonyi száraz bor ára, húsvéti száraz bor ára, pünkösdi száraz bor ára, Szent Mihály adója; egyebet semmit sem fizetnek.
Szegligeth:
Telepesek név szerint. Majorsági szőlő 4. Majorsági föld búza alá; majorsági rét. Malom egy kőre. Szolgáltatásuk: karácsonyi száraz bor ára, húsvéti száraz bor ára, pünkösdi száraz bor ára, Szent Mihály adója, ökör ára, ártánypénz, bodnárpénz, 1–1 köböl zab.
Szent András:
Telepesek név szerint. Major házhely puszta. Rét 2. Szolgáltatásuk: karácsonyi száraz bor ára, húsvéti száraz bor ára, pünkösdi száraz bor ára, Szent Mihály adója.
Szilas:
Telepesek név szerint. Allódialis földek 3 calcaturaban, kapacitás; búzavetés mennyisége. Majorsági szőlő 3. Malom egy kőre. Szolgáltatásuk: karácsonyi száraz bor ára, húsvéti száraz bor ára, pünkösdi száraz bor ára, Szent Mihály adója, ártánypénz, mikor van disznójuk, ako zab köböl szerint, bodnárpénz, karácsonyi ajándék egy őz.
Kapy Gábor:
Kapy:
Telepesek név szerint, fiúk. Lovak, ökrök, tehenek, disznók, méhek. Sessio. Két kőkastély, de pusztulóban. Gyümölcsös kert, káposztás kert kettő. Allódialis szántók 3 calcaturaban, kapacitás; allódialis rétek hozadéka. Malom egy kerekű; a molnár a malom után árendát fizet. Igás és gyalog robot hetenként három nap, a lovas zsellér hetenként két nap. Szent Mihály adójában adnak kendermagot és fél kitta kendert; termésből tizedet adnak. Erdő 3, tilalmasak, épületfára jók.
Töltsik:
Telepesek név szerint. Két, jó állapotban lévő kastély. Mindkét kastélyhoz tartozikk allódium, csűr, gyümölcsös kert. Allódialis szántók 3 calcaturaban, kapacitás; őszi vetés mennyisége. Allódialis rétek hozadéka. Malom két kerekű; a molnár árendát fizet gabonában. Igás és gyalog robot. A lovas zsellérek hetenként csak két napig robotolnak. Szent Mihály adója pénzben, azonkívül 1 köböl zab, 3 tyúk, kendermag és kender csomó. A zsellérek fél köböl komlón kívül mást nem adnak. Erdeje tilalmas.
Fulanka (Fulyán):
Telepesek név szerint, zsellérek is név szerint. Igás és gyalog robot; lovas zsellérek hetenként 2 nap. A termésből tizedet adnak. Szent Mihály adója a pénzen kívül egy tyúk, vagy 12 dénár.
Lada:
Telepesek név szerint. Igás és gyalog robot. Szent Mihály adója: pénz, tyúk és tojás, utóbbiak pénzen megválthatók. A termésből tized, zab 2 köböl.
Némethfalva:
Telepesek név szerint. Egykor volt benne allódium. Allódialis szántók három mezőben, kapacitásuk. Őszi vetés ez évben nem volt. A többiek úgy, mint Kapynál.
Wágás:
Telepesek név szerint. Igás és gyalog robot. Szent Mihály adója pénz és vaj. Allódialis szántók nincsenek, allódialis rét hozadéka. A termésből tized.
Várallya:
Telepesek név szerint. Nemesi curia fundusa, de szántók és rét nem tartoznak hozzá. Gyümölcsös kert. Igás és gyalog robot. Szolgáltatás: Szent Mihály adója, egy meszely vaj, egy liba, két tyúk, tized a termésből. Malom árendás. Makkos erdő.
Szedekerte portio:
Kastélya felégetve. Őszi vetés. Szántói 3 calcaturaban, kapacitás; rét hozadéka. Malom többek között megosztva. Erdeje tilalmas.
Melczer János:
Kelemes:
Nemesi curia fundusa puszta. Egy másik nemesi curia kőből, hozzá allódium fából. Veteményes kert, káposztás kert. Allódialis szántók három mezőben, kapacitásuk; őszi vetés mennyisége. Allódialis rétek hozadéka. Tölgyerdő. Igás és gyalog robot. Censust nem fizetnek, de adnak kilencedet és tizedet is.
Kys Saaros portio:
Telepesek név szerint. Igás és gyalog robot. Termésből tized, censust nem fizetnek. Tetszésük szerint adnak: tyúkot, vajas, tojást. Rét hozadéka. Erdejük közös másokkal.
Miklós-vágás portio:
Telepesek név szerint. Tetszésük szerint vállalnak munkát, mert árendások. A census fizetése mellett adnak tyúkot, tojást. A zsellérek a gabonából nem adnak tizedet, csak a bárányokból. Van tölgy- és fenyőerdejük.
Szedlicze portio:
Telepesek név szerint. Igás és gyalog robot. Szent Mihály adója, a pénz mellett tyúk és toás. Csak kilencedet adnak, tizedet nem. Malom egy kerekű; fele Melczer Jánost illeti.
Szuhadolina:
Telepesek név szerint. Fából való allódium. Gyümölcsös kert. Őszi vetés mennyisége; allódialis szántók 3 mezőben, kapacitásuk; allódialis rét hozadéka. Igás és gyalog robot. Szent Mihály adójánál tyúk és tojás. Tizedet adnak a gabonából, bárányokból, disznókból és méhekből. Erdő kettő van, épületfára jók.
Szentivány László:
Lubócz:
Telepesek név szerint. Allódium, de elhagyatva. Gyümölcsös kert. Allódialis szántók 3 calcaturaban, kapacitásuk.
Kis Saaros:
Őszi vetés mennyisége. Malom egy kerekű, 1/3-a a jövedelemnek a molnáré, disznót kell hízlalnia. Igás és gyalog robot. Censust nem fizetnek, hanem adnak 1 tyúkot, 3 tojást; a termésből tized. Erdő, kevés.
Melczer Mihály:
Kelemes:
Telepesek név szerint. Nemesi curia kőből, romladozott (Cserniczky tulajdon volt). Ehhez tartozó szántók 4 calcaturában, kapacitásuk; a negyedik calcaturába kendermagot vetek; őszi vetés mennyisége (a többiben, mint Melczer Jánosnál).
Peklinke:
Telepesek név szerint. Censust nem fizetnek.
Kys Saaros:
Tizedet adnak a gabonából. Csak a puszta fundus van meg, minden épület nélkül. Szolgáltatás: 3 tyúk és húsvétkor 6 tojás. Erdő 2; az egyik tilalmas. Malom közös Melczer Mihály és Melczer János között.
Sztankay Lajos:
Kelemes:
Nemesi curia fundusa épület nélkül. Szántói két mezőben, kapacitás; őszi vetés mennyisége.
Kendi János:
Kendi portio:
Fából való nemesi curia (desolata). 3 gyümölcsös kert. Szántói 3 calcaturaban, kapacitásuk; rét hozadéka.
Kelemes portio:
Telepesek név szerint. Kőből való nemesi curia, desolata. Ehhez szántók 4 mezőben, kapacitásuk; rét rét, hozadékuk. A földesúrnak tizedet fizetnek, Eperjes városának kilencedet.
Petheö Zsigmond:
Finta:
Telepesek név szerint. Kőből való kastély, romlott. Allódiumnak csak a helye. Gyümölcsös kert, szőlőskert. Szántók 3 calcaturaban, kapacitásuk; őszi vetés mennyisége. Rétek hozadéka. Nemesi curia fából. Malom két kerekű, kölyü is; a malom jövedelmének egyharmada a molnáré. Halastó. Erdő kettő. Igás és gyalog robot. A termésből tized. Szolgáltatás: Szent Mihály adója 1 Ft, 4 tyúk, húsvétkor 5 tojás.
Szegedi János:
Ternye portio:
Telepesek név szerint. Kőkastély, jó állapotban. Allódium, csűr, gyümölcsös kert. Allódialia szántók, kapacitásuk. Malom egy kerekű; a molnár 10 köblöt fizet árendában. Igás és gyalog robot. Censust nem fizetnek. Erdő közös más telepesekkel.
Hanusfalva portio:
Telepesek név szerint. Allódium, csűr, gyümölcsös kert. All. szántók 3 calcaturaban, kapacitásuk; őszi vetés csak jelezve. Rétek hozadéka.
Gombos István:
Gombosfalva:
Telepesek név szerint. Három nemesi curia; 2 teljesen romlott. Három gyümölcsös kert. Allódialis szántók három mezőben, kapacitásuk; rétek hozadéka. Igás és gyalog robot.
Szedekerte portio:
Telepesek név szerint. Az itt lévő kastélynak az egyharmada őt illeti. Egyébként minden úgy, mint Kapy Gábornál.
Zombor István része Zombor Ferenc házában:
Eperjes:
Ingóságok az egyes ládákban, főleg ruhaneműek, ágyneműek, evőeszközök stb.
Abaúj és Zemplén és Torna megyében lévő birtokok, birtokosok a részletezésben.
Kassa-Ujfalu, Abaújvár
Mislei prépostság:
Misle – Felső Misle – Balloghd pagus – Ósva pagus – Csákány
Holló Zsigmond:
Rank portio – Felső Kemencze
Holló Zsigmond et fisci:
Bolyár portio
Gombos Imre:
Bolyár portio – Rank portio
Gombos Imre:
Portio Gudelfina in Bolyar – Portio Gudelfina in Rank – Apathy (Abaúj m.) – Erdő Benye pagus (Zemplén m.) – Also Hutka (Abaúj m.) – Garbócz (Abaúj m.) – Zdoba (Abaúj m.) – Beszter (Abaúj m.) – Raás (Abaúj m.) – Királynépe (Abaúj m.) – Bööd (Abaúj m.) – Felső Olcsvár (Abaúj m.) – Eniczke (Abaúj m.) – praedium Kánya – Bossád, egész falu
A jezsuiták és a szeminárium portiója:
Gönyü
Szuhay Gáspár portiója:
Gönyü – Kys Ida pagus (Abaúj m.) – Zobócz pagus
Csáky Ferenc:
Nagy Ida (Abaúj m.) – Komarocz – Seszta – Sadán – Csiz – Perény – Ujvár – Göncz oppidum
Orlay birtokrészek:
Nagy-Ida portio – Komarocz portio (Abaúj m.) – Tornyos Némethy portio (Abaúj m.) – Miglécz portio (Abaúj m.) – Perény portio (Abaúj m.) – Ujvár portio (Abaúj m.)
Perényi István:
Nagy Ida portio (Abaúj m.) – Seszta portio (Abaúj m.) – Tornyos Némethy (Abaúj m.) – Ujvár portio – Szikszó, oppidum (Abaúj m.) – Pányok portio – Miglécz portio – Czécze portio – Komarocz portio – Szigeti portio
Thököly birtok:
Heicze oppidum (Abaúj m.) Társbirtokosok: a Fodor, a Várady és a Nádasdi család.
Nádasdi birtok:
Szepsi (Abaúj m.) – Füzér (Abaúj m.) – Pálháza (Abaúj m.) – Villy (Abaúj m.) – Szepsi oppidum – Szaláncz (Abaúj m.) – Ujvar – Ruszka – Ujváros (Abaúj m.) – Uj-Szállás (Abaúj m., teljesen elhagyatott) – Pusztafelső (Abaúj m.) – Ruszka (Göncz-Ruszka) (Abaúj m.) – Regéczke (teljesen elhagyatva) – Szalanczka (Abaúj m.) – Rakos pagus
Pacsót Anna, özv. Petheö Zsigmondné:
Berető (Abaúj m.) – Böki (Sáros m.) – portio Lemes (Sáros m.) – Jánoka (Sáros m.)
Pethő birtok:
Ákos (Sáros m.) – Kőszeg (Sáros m.) – Mocsármány – Hylyo (Abaúj m.) – Bukócz (Sáros m.) – Kassai ház – Borcha (Sáros m.) – Eperjes – Abos
Hollo Zsigmond:
(Sáros m.): Sennyák – Budmér – Lemes – Abos
Melczer János:
Kassai ház
Váradi Zsigmond:
Kassai ház egy része
Hoffmann György:
Kassai ház
Pasztoi Mihály:
Haraszt portio (Abaúj m.)
Melczer János és Mihály:
Alsó-Kéked (Abaúj m.) – Felső-Kéked (Abaúj m.) – Pányok (Abaúj m.) – Ujvár (Abaúj m.) – Zadvara (Torna m.) – Jablancza (Abaúj m.) – Derinke (Abaúj m.) – Körtvélyes (Abaúj m.) – Almás (Abaúj m.) – Görghő (Torna m.) – Hidvégh Ardó (Abaúj m.) – Vendégh (Abaúj m.) – Szin (Abaúj m.) – Szegligeth (Szigligeth) (Torna m.) – Szent András (Torna m.) – Szilas
Kapy Gábor:
Kapy (Sáros m.) – Töltsik (Sáros m.) – Fulanka v. Fulyán (Sáros m.) – Lada (Sáros m.) – Némethfalva (Sáros m.) – Wágás (Sáros m.) – Várallya (Sáros m.) – Szedekerte portio
Melczer János:
Kelemes portio – Kys Saaros portio – Miklós-vágás portio – Szedlicze portio – Szuhadolina
Szentivány László:
Lubócz – Kis Saaros portio – Kelemes portio
Melczer Mihály:
Kelemes – Peklinke – Kys Saaros portio
Sztankay Lajos:
Kelemes
Kendi János:
Kendi portio – Kelemes portio
Petheö Zsigmond:
Finta
Szegedi János:
Ternye portio – Hanusfalva portio
Gombos István:
Gombosfalva – Szedekerte portio
Zombor István, Zombor Ferenc:
Eperjes

Tartalomgazda