HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 020.

Dátum 1695. július 1., Kaposvár
Jelleg

149 oldal latin, eredeti.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Balogh Ferenc kamarai provisor készített. Összeírás: subditusok név szerint, állataik, vetés, kaszáló, török és keresztény földesúr adója, portio, kilenced. Birtoktörténeti adatok, birtokosok neve.
Ivánfa:
Minden falunál feltünteti a nemzetiséget: pagus hungaricus v. p. illyricus. Jobbágyok névvel, fiak, lányok. Telük nagysága. – Állatállományuk: ökrök, tehenek, borjak, juhok, kecskék, disznók, méhek. – Szőlőbarázdáik. – Bevetett kétszeres, zab köblök. Szénahozam szekérben. Feltünteti van-e a jobbágynak zsellére?, neve. – A községnek Kaposvártól való távolsága. – Szántója, rétje, szőlője, makkos erdeje annyira-amennyire elegendő. Elhagyott telkek. – Földesúr neve, török időkben török földesúr neve. Török időkben elviselhető robotot teljesítettek, 8 forintot fizettek; keresztény földesúrnak 4 forintot és nem robotoltak. Téli portiora összegyűlt évente 36 Ft, egy köböl gabona, a természetben való tartáson kívül. – A faluhoz egy elhagyott vár is tartozik, Szent Jakab a neve. Malom. A lakosok valamennyiren római katolikusok. Török időkben minden terményből tizedet adtak, iustam coincidentem; most képeségük szerint. Nem tudják, hogy a földesúr milyen jogon birtokolja őket. Privilégiumai nincsenek, mert a falu jobbágyi terheknek alávetett. Kilencedet nem adnak.
Sántos:
Kölest is vetnek. Malom, közepes haszna van.
Haymás:
Malom, csekély hasznot hajt.
Cserénfa:
Két malom.
Bőszénfa:
Malom, nagyrészt elhagyott.
Simonfa:
Malom, csekély hozama van.
Kisfalud:
Malom, közepes hozamú.
Pacscsa:
Malom, közepes hozamú.
Szenna:
Három malom.
Mére:
Malom a Kaposon, eléggé megfelelő.
Kecel:
Jó malma van, de a fiscus használja.
Szomajan:
Két malom, mindkettő jó.
Gige:
Két malom, kevés hasznot hajtanak. Erdeje csak tüzifára.
Csököl:
Erdeje csak tüzifára. Földjei, kaszálói termékenyek, de kevés. Szőlője nincs. Malom elég megfelelő. Földesúrnak évi 100 forintot, 20 kappant, 10 pint lenolajat adtak, most 50 forintot adnak. Pécsre török földesúrnak 150 forintot, mást nem.
Kisbajom:
Három malom, elég jók.
Hetes:
Két malom, közepesem használhatók.
Faád:
Két malom, annyira-amennyire jók.
Csoknya:
Malom, kevéssé használható.
Nagybajom:
Hét malom, annyira-amennyire jók, két puszta malomhely.
Szentpál:
Két malom, elég megfelelők.
Bundiák:
Három malom.
Somogyvár:
Négy malom.
Osztopán:
Malom, elég csekély a hozama.
Cseriti:
Puszta malom.
Kisberény:
Malom, elég megfelelő.
Látván:
Két malom, egyik elhagyott.
Teleky:
Malom, közepes hozamú.
Thaszár:
Tizeden kívül minden telek után 1 forintot fizetnek földesúrnak.
Mosdos:
Malom, annyira-amennyire megfelelő.
Minden falunál megadja a magyar és török földesúr nevét is, a fizetett tizedet. Kilencednél megjegyzi, hogy azt sohasem adtak. Szántókról, rétekről, erdőkről – ha van -, szőlőhegyekről megjegyzi, hogy elegendő-e; erdőnél kiemeli, ha csak tüzifára való és nem makkoltatásra. Mindenütt felsorolja a hozzátartozó appertinentiákat, az elhagyott falvakat, praediumokat is. Ritka, ha megjegyzi, hogy makkoltatásra, vagy kaszálónak használják. Néha 1–1 praediumot 2–3 falu is használt.
Kaposvár districtus. Több birtokos, minden possessiónál külön jelezve, egy possession többen is birtokolnak.
(Somogy m.): Ivánfa – Sántoos – Fezlak (praedium) – Nádasd – Szent Páll – Szent Grotth (praedium) – Szent Balázs – Totthfalu – Keresztur – Szalacska – Haymás – Cserénfa – Gálosfa – Gyarmath (praedium) – Bőszénfa – Simonfa – Kis Lak – Totváros (praedium) – Töröske – Pölöcske – Szent Luka – Vörös Soma (praedium) – Kis Falud – Berek (praedium) – Várviz – Rapoly (praedium) – Szent-Mártony – Dennye (praedium) – Pacscsa – Szenna – Mére – Tokay (praedium) – Kaposfő (praedium) – Vilak – Keczel – Szent Benedek – Szent Deda (praedium) – Szomayan – Korpad (praedium) – Gighe – Kovácsi (praedium) – Eöllevölgy (praedium) – Csököll – Kis Bajom – Kis Aszon (praedium) – Gyuttha – Hetes – Pati (praedium) – Csomba (praedium) – Faád – Beő (praedium) – Edve (praedium) – Varda (praedium) – Csoknya – Sárd – Szücs (praedium) – Vrasich (praedium) – Nagy Baiom – Veörs – Balaton Berény – Szent György (praedium) – Keresztur – Kéthelly – Magyari – Saáry – Marczally (oppidum) – Gomba – Szüczen (praedium) – Leta (praedium) – Sitna (praedium) – Horváthkut (praedium) – Két Gomba (praedium) – Nagy Szent Pál et Variskér – Boronka (praedium) – Mirkesző – Szent György (praedium) – Semenda (praedium) – Nikla – Budiák – Némethy (praedium) – Kuzma (praedium) – Külked (praedium) – Jánkovich (praedium) – Tálkány (praedium) – Budsák – Köked (praedium) – Kéka (praedium) – Lak (arx) – Kovács (praedium) – Vasad (praedium) – Somogyvár (oppidum) – Cseriti (praedium) – Vámos (praedium) – Villye (praedium) – Gillye (praedium) – Tepén (praedium) – Pamuk (praedium) – Osztopán – Bőry (praedium) – Köntös (praedium) – Edde (praedium) – Geszthy – Szent Miklós (praedium) – Merenye – Lapa (praedium) – Bata (praedium) – Mocsolád (praedium) – Begád (praedium) – Erchy (praedium) – Lengyelto (castrum) – Sodel (praedium) – Mohács (praedium) – Berény (praedium) – Gardoni (praedium) – Kis Berény – Barathy (praedium) – Szőlős Györök – Tömörd (praedium) – Szemes – Eöszed – Szalad – Teleky (praedium) – Pacscsa (praedium) – Fejeregyház (praedium) – Szárszó – Csepell – Kósok – Atad (praedium) – Patolom (praedium) – Gadács (praedium) – Szil (praedium) – Dada (praedium) – Merse (praedium) – Szőlős Lak (praedium) – Boglár (praedium) – Gugy – Putand (praedium) – Lettye alias Lellye – Gamás (praedium) – Boglár (praedium) – Eösze (praedium) – Péntek (praedium) – Letrán (praedium) – Csehy – Holyagos (praedium) – Vis (praedium) – Raád (praedium) – Ordoha (praedium) – Thaszár – Batory – Mesdes – Berhi (praedium) – Siva (praedium) – Choma – Inán (praedium) – Attala (praedium) – Szabady – Ihám (praedium) – Gillye – Usohy (praedium) – Törs (praedium) – Ziman (praedium) – Tömörkeny (praedium) – Orssy – Gyalán – Tornya (praedium) – Rácz-Egress – Aszalo – Topenár (praedium) – Ujfalu (praedium) – Deshida (praedium) – Bogád (praedium) – Ujfalu (praedium) – Somodor (praedium) – Csigolt (praedium) – Vardo (praedium) – Egress – Füred – Zaran (praedium)

Tartalomgazda