HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 038. - No. 008.

Dátum 1684. október 14., Bártfa
Jelleg

5 oldal latin, eredeti, 2 pld.

Szöveg

"Confiscatio", melyet a Szepesi Kamara officiálisai készítettek. Összeírás: subditusok név szerint, állataik, úrbéres szolgáltatásaik.
Malczo:
Telepesek név szerint, sessio, fiúk. Lovak, ökrök, tehenek, juhok. Robot hetenként 4 nap. Szolgáltatás: a termésből és bárányokból tized, tyúk, 1 köböl zab. Mindegyikük szokott fonni unum stamen Stok vocatum. Szüretkor fuvarral tartoznak. – Zsellérek is név szerint. Vetésük után tized. Kézi robot. Tyúk. A két soltésznak 1 malma van, mely után egy karvalyt adnak.
Lemarthow:
Mindenben, mint az előtte lévő. A soltész fuvarral tartozik a várhoz és szüret alkalmából; van malma, mely után karvalyt ad. A zsellérek fonnak unum stamen Stok vocatum.
Kapi Gábor javai.
(Sáros m.): Malczo – Lenanchow – Perlachow – Lemarthow – Gerlachow

Tartalomgazda