HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 032. - No. 108.

Dátum 17. század vége
Jelleg

3 oldal latin, egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma utal.

Szöveg

"Specificatio" (Összeírás: zálogösszeg birtokrészenként, tartozás tételesen.)
Mások által zálogban bírt Orehoczi javak felsorolása: A birtokokat használók neve, a zálog összege. Egyéb adósok neve, feltüntetve a nevet és az összeget.
Orehoczi-féle elzálogosított javak.
(Körös m.): Kucserovecz – Kis-Kemlek (castr.) – Gregorovecz – Nagy-Kemelk (castr.)

Tartalomgazda