HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 032. - No. 019.

Dátum 1752. július 16.
Jelleg

9 oldal latin, eredeti.

Szöveg

”Conscriptio”, melyet Balka József máramarosi fő provisor készített. (Összeírás: kastély és majorsága, subditusok név szerint, állataik, postfunduália és irtás, úrbéres és egyéb földesúri bevételek.)
Körtvélyes helye, határai. Közepes termésű, földje 2 nyomásban, inkább tavaszinak mint őszinek vetésére alkalmas. Kastély nem volt, jobbágyok nem is hallottak róla, mint eskü alatt vallják. A hegy közepén van egy kápolnarom, görög katolikus baziliták gondozták; vendégfogadó, serfőző, pálinkafőző nem tartozik hozzá, csak szénégető. Jelenlegi földesúri allódium felállítására földet vett el, nagysága. Rétek ugyanabban a nyomásban, 2 szekér szénát adnak, értéke. Irtványföld, füzes és bokrosból irtatta a földesúr, bevethető mennyiség, értéke. Jobbágyok névvel, fiak neve, kora. Telek nagysága. Földeknél, réteknél nyomásonként feltüntetve, hogy a telekből vagy irtvány van-e. Ökrök, borjak, tehenek, tulkok, lovak, méhek, disznók száma (juha, kecskéje senkinek sincs). Kettőnél feltünteti, hogy évi 24 napot dolgozik, mennyi cenzust fizet. Elhagyott telkek névvel, egymás közt felosztják, hozama, nagysága, befolyó évi összeg. Készpénzcenzust nem fizetnek. Heti 2 napot dolgoznak, értéke. Heten hármanként összefogva igávalvagy ekével heti két napot dolgoznak, értéke. Állatból, terményből nem adnak semmit. Széna helyett minden jobbágy 1 szarvasmarhát tartozik télen át tartani, vagy teleltetés helyett 3 forintot fizet, értéke. Karácsonyra 1–1 tyúkot adnak. Malom 1 kőre, jövedelme. Erdeje bükkös, eladó deszkákat nem ad. Makkoltatásból jövedelem nincs, ha van makk, a parasztok 100 disznót tarthatnak ingyen.
Fiskális birtok.
(Máramaros m.): Körtvéllyes

Tartalomgazda