HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 032. - No. 012.

Dátum 1713. február 13.
Jelleg

12 oldal latin, egyszerű másolat.

Szöveg

”Conscriptio” (Összeírás: subditusok neve, állataik, úrbéres szolgáltatások.)
A felkelésben részt vett Kökényesdiek elkobzott javainak összeírása: Szatmárban telek, praedium, 3 szőlő. Vetésen nemesi kúria, elhagyott telekkel, hozzá tartozó szántók, 2 tag (ad duo Jugera), 100 köblös. Rétek (magyar nevek), szénahozamuk. – A muzsai hegyen 5 szőlő (magyar nevek), Beregszászi hegyen 1 szőlő, jó évben ha jól van megmunkálva 16 hordót hoz. – A Szamoson malom, elhagyott, csak a hely áll. Társbirtokosokkal közös halászó hely. – Makkos erdő csekély, a felkelés alatt annak katonái kivágták, semmi jövedelmet nem nyújt. Két másik nemesi kúria, Kökényesdieké, elhagyott. – Bormérés karácsonytól Szt. Mihályig a földesúré, nem nagy jövedelem. Jobbágyok névvel; officiális feltüntetve. Fiak száma. Ökrök, tehenek, lovak, méhek, disznók száma (juha, kecskéje senkinek sincs). Telek nagysága. Az egy kenyéren élőket feltünteti. – Cenzus: disznóból ősszel tizedet adnak a földesúrnak. Karácsonyra mindenki 1–1 tyúkot ad. Munkát a földesúr tetszése szerint végeznek. Terményekből királyi tizedre vannak kötelezve, nem kiencedre. Elhagyott telkek névvel, nagysága. Birtoktörténeti adatok.
Néhai Kökényesdi Ferenc fiskális kezelésben lévő javai.
(Szatmár, Bereg m.): Szathmár (civitas) – Vetés – Gyülvész – Csengér (oppidum) – Salyi – Bortelek – Tunyogh – Csenger Ujfalu – Nagy Köles – Kis Köles – Musay – Sikarlo – Fekete Falu – Kányaháza – Tartocz – Ujfalu – Felső Falu – Raxa – Bujánháza – Oláh Kékes – Tőkés – Bussák

Tartalomgazda