HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 029. - No. 029.

Dátum 1718. június 21.
Jelleg

3 oldal latin, eredeti, 2 pld.

Szöveg

"Aestimatio", melyet Klobusiczky Gáspár készített 1714-es összeírás adatai alapján. (Becslés: kúria tartozékai, telkek becsértéke 5 és 6 %-os kamatbázison.)
Becslések az UC 29 : 28-hoz. Nemesi kúria; mészárszék, kocsma. Szántók, kaszálók. Száraz malom. Földesúri kertek. Erdők, makkoltatás. "Magnaticus – szeksó" gyűjtése. Sessiók, taxák.
Kállói fiskális javak.
(Szabolcs m.): Kállo oppidum – Királyszállás praedium – Borbélytelek praedium – Mihálydi – Rácfejértó – Potroha – Berencs

Tartalomgazda