HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 026. - No. 061.

Dátum 1745. január 27., Kassa
Jelleg

1. 1 oldal latin, eredeti és egy pld. másolat.
2. Becslés, 1769. május 12-i hitelesített másolat.

Szöveg

(Összeírás), melyet Thurzo György substitutus coadjutor készített (subditusok neve, úrbéres szolgáltatás).
Zálogba adott birtok. Szabadon költöző taxalisták, pénzszolgáltatásuk. Jobbágyok, telkük nagysága. Vagyonuk (tehén, szőlő). Az egyik jobbágy kocsis Fogarassy szolgabírónál, a másik közmunka helyett egy edény bort ad. Elhagyott telkek, nagyságuk, birtokosuk neve, földjük ki van osztva két nyomásban. A telkek után semmi tizedet nem adnak, bort sem, mert a szőlők elhagyottak, nem teremnek. Tölgyes a regéczi uradalomhoz tartozik, eddig szabad volt makkoltatni, miután földesúr makkoltatott, tizedet fizetnek érte, vagy megváltják. Faizás.
Körössi által zálogul bírt birtokrész.
(Zemplén m.): Kőrössi – Makos Hogyka

Tartalomgazda