HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 047.

Dátum 1686. augusztus 26., Ónod
Jelleg

27 oldal latin, eredeti.

Szöveg

"Conscriptio", melyet Danka Balázs provisor készített. (Összeírás: subditusok neve, állataik, szolgáltatásaik.)
Ónod:
Földesúri szántók három nyomáson, kaszálók. Halászat, rév. Egyházi dézsma.
Emőd:
Lakosok név szerint, fiúgyermekek. Állatállomány. Bortermés külön-külön. Taxások sessiói és szőlői. Terményből, állat után, borból kilenced. Földesúri rétek.
Felsőluc:
Morotvahalászat.
Berzégh:
Évente 3 rőf flanel ("panni fajlondis" a magyar földesúrtól a török földesúrnak).
Szederkény:
Halászat horoggal; szabad és tilalmas halászó helyek.
Alsóluc:
Vízáradással elpusztított területek.
Roff:
Minden szolgáltatást készpénzzel váltanak meg. 6–10–20 (!) ökörrel rendelkező jobbágyok készpénz censusa. 4–2-0 ökörrel rendelkezők készpénz censusa. Káposztaszolgáltatás.
Bodony:
Vajszolgáltatás.
Gyöngyös város:
Készpénz census. Skófiummal varrott karmazsin csizma, sólya szandál, közös faggyúszolgáltatás a mészárosoktól, faggyúgyertyák. Borkilenced.
Kecskemét város:
Készpénz census, egy vég patyolat, darutoll.
Halmaj:
Földesúri allódium három nyomásos.
Tarcal:
Földesúri szőlők.
Miskolc környéki szőlők hely és név szerint, kőfejtők.
Szikszó környéki szőlők hely és név szerint.
Ongha:
Vám és malom.
Varbo, Berente:
Nincs helyben lakosság, a földesúri földekre dolgozni járnak ide.
Diósgyőr:
Földesúri kaszálók.
Deregh:
Robot a tisztek kívánsága szerint.
Visnyó:
Malom az egyházé.
Szirma:
Nem fizetnek sem taxát, sem censust, de a tisztek kívánsága szerint robotolnak. Termény- és állakilenced. Földesúri allódiális rétek, kertek (káposzta, konyhakert), szőlők.
Ónod fiskális uradalom.
(Heves m.): Emőd – Felső Lucz praedium – Felső Sócza praedium – Arnót – Besenyő – Sajó Keresztur – Kisfalud praedium – Sajó Szentpéter mezőváros – Aranyas – Nyék – Nagy Czécz praedium – Berzégh praedium – Lak praedium – Ládháza praedium – Külső Bőcz praedium – Korhi praedium – Kesznéten praedium – Szederkény praedium – Alsó Lucz praedium – Abony praedium – Roff – Debrő – Kály – Nagyut – Tótfalu – Bodony – Balla – Parád – Derecske – Gyöngyös mezőváros – Kecskemét város
Szuhay-birtokok: Csongrád – Sas – Kürt – Halmay – Kércs praedium – Baksa – Kiskinizs – Lak praedium – Kasmark – Deregh – Tarcal – Miskolcz város – Diósgyőr vár – Sálly – Ujfalu – Ongha praedium – Gesztely – Visnyó – Berente – Varbó – Parasznya – Lányfalva praedium – Négyes praedium – Fejéregyháza praedium
Szirmai, Csáky, Orlay birtokok: Szirma – Szikszó – Szigeth praedium

Tartalomgazda