HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 043.

Dátum 1677. január 1., Ónod
Jelleg

83 oldal magyar, eredeti.

Szöveg

"Urbarium", melyet Nagy Ferenc és Szilvási János készítettek. (Összeírás: subditusok neve, állataik, szolgáltatásaik, a vár és allódiuma részletes inventariuma.)
Ónod:
Földesúri majorság. Háromnyomásos gazdálkodás, a földesúri szántók nincsenek külön kimérve és elválasztva a városi lakosság földjétől; kaszálók is szabadon választhatók. Révjövedelem. Malomjövedelem; kása- és kendertörő; természetbeniek a malom után: búza, árpa, köles, kender. Cigányok a földesúr szolgálatában, vajdájukat a földesúr jelöli ki; cigányok névsora, sátorok száma, fiúgyermeke, ló-állomány.
Összesítés a falvakról: Lakosok, fiúgyermekek. Állatállomány: ló, ökör, tehén, sertés. Marhás jobbágyok, gyalogszolgálók, taxás hajdúk, majorságbéliek. Mészárszékek után faggyúszolgáltatás. Malmok, kocsmák jövedelem Erdők: tölgy, szil, nyár. Állathiány a tavaszi munkáknál; taxába beadott állatok (Bőcz). Terménykilencedet hajdúk nem adnak. Robot a tisztek kívánsága szerint, hajdúk levélhordással szolgálnak. Szabadossá tett hajdúk (Bőcz, Lucz, Kesnyéten, Szederkeny, Emőd).
Szederkeny:
Morotvahalászat tapogatóval, menyhal. Halászatból 2/3 a halászoké, 1/3 a földesúré. Tiszai halászat; első vizafogás a földesúré, ezért viszonzás a halászok számára földesúr részéről készpénz és búza; első tokhalfogásnál ugyanígy, egyébként a tiszai halászatból 2/3 az uraságé, 1/3 a halászoké, szőröge és kecsege halászat.
Emőd:
Házhelyek szabad településre. Bortermelő taxások borral, a többiek készpénz fizetnek. Taxacsökkentés a háborús elszegényedés miatt. Terményekből, borból a földesúrnak kilenced, a királynak tized.
Arnót:
Elpusztult falu, lakosai városba költöztek, onnan szolgálnak az allódiumon. Földesúri allódium.
Sajószentpéter:
Lakosok név szerint, fiúgyermekek. Állatállomány. Taxások készpénzen kívül faggyúval, abaposztó-nadrággal, abaposztó ködmönnel is szolgálnak. Taxás nemesek. Porták, amelyek után a vármegyének is adóznak. Robot kívánság szerint; birkanyírás. Termény- és állattized. Taxásoknál csak borkilenced vagy ötöd. Vidékiek "fertonja" dézsmán kívül zab és tyúk.
Sajókeresztur:
Bujdosó jobbágyok, taxás jövevények, szabad házak. Földesúri majorsági szőlők. Száraz vám. Természetbeni vásárjövedelem a készpénzen, sátorpénzen kívül deszka, cserép, vas, edények. Földesúri majorsági földek jobbágyok használatában ötödért; az a kérésük, hogy a majorsági földek után tizedet adjanak. Jobbágyföldek, amelyek után kilenced a földesúré, tized a királyé, ugyanilyen szőlők. Őz- és rókabőr ajándék (régebben).
Kaza:
Török miatti szegénység, census elengedése, bárány és tyúk ajándék. Szőlő után ötöd vagy kilenced. Földesúri majorsági földek meghatározott mennyiségben jobbágyok művelésében, ez több környékbeli helyen is szokásos.
Ivan:
A földesúri allódiumba járnak át "majorkodni".
Mucson:
Kaszálók után készpénz. Földesúri majorsági földek feleslegben, aki műveli kilencedet ad utánuk, a királynak semmit, ezt "abususként" jelzi az összeírás. Őszi és tavaszi terményekből: " felét hetedet, felét nyolcadot" adnak.
Kál (és más helyeken is):
Robot helyett készpénz Ajándékok: vaj, káposzta. Mindkét szolgáltatás az ökrök száma szerinti változó mennyiségben.
Varsány:
Régen város, most újra települők számára szabad. Évi árenda és robotváltság közösen készpénzben. Sós potyka szolgáltatás Ekés adó, ekétlen adó. Sós potyka helyett rizs.
Gyöngyös város:
Készpénz census és taxa vagy borváltság. Robot helyett borváltság. Egyéb szolgáltatások, ajándékok: "szkófiummal varrott úrnak való csizma "sólya papucstól", gyertya. Kilenced csak a borból.
Kecskemét város:
Egy vég patyolat, két szál darutoll, egy pár úrnak való csizma.
Összesítések és hátralékok:
Debrő sertéssel, Kál és Nagyut az őz árával adós. Összesítés a szolgáltatott halfajtákról és a hátralékokról: poszár, viza, tok, sőrőg, kecsege, sós-potyka. A számadásról elmaradó számadó, bírák és ispánok megfenyítése, tömlöcbüntetés kilátásba helyezése.
Ónod leltára:
Sütőház, lisztkészlet; kézi örlőmalom. Ecetesház, mészárszék, kocsma. Veteményeskert, méhes és csűrös kert. Malmok. Ónodi földesúri allódium konvenciósai: számtartó drabant, mészáros, kocsmáros, révész, szolgák.
Mentesség a census alól templomépítés miatt (Tótfalu). Hátralékok: faggyú, abaposztó nadrág és ködmön, csizma szolgáltatásokban.
Ónod uradalma. (Heves, Borsod m.) Rákóczi-birtok.
Ónod – Beőcs, Petri praedium, Korhi praedium – Lucz, Abony praedium – Kesnyeten – Szederkeny – Emőd – Aranyas, Alsó Vata praedium, Felső Vata praedium, Nyék praedium, Ládháza praedium, Csécs praedium, Berzégh praedium – Arnót – Felső Zocha – Besenyő – Kelecsen – Sajó Szentpéter, Kisfalud praedium – Sajo Kerecsen – Kaza deserta, Ormos praedium, Harnocs praedium – Batcsykay – Vadna – Iwan – Kazincz – Velezd – Mucson
Tarnamellék: Kál, Csalli praedium – Debreő – Totfalu – Nagyut
Tiszamellék: Roff – Varsány
Mátraaljai helységek: Parád – Bodony – Balla – Derecske, Lak praedium – Gyöngyös mezőváros – Kecskemét mezőváros

Tartalomgazda