HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 039.

Dátum 1670. szeptember
Jelleg

26 oldal magyar, töredék.

Szöveg

"Inventarium" (Összeírás: a vár részletes leltára, élelmiszer, gazdasági épületek.)
Miskolc:
Terménykészlet vermelve. Dézsmabúza szalmában. Fenyőzsindely és deszka bútorok.
Sajószentpéter:
Malmok, gátjavítás. Malomvám búza. Censusok összege, taxák összege. Kásatörő, kendertörő. Disznóhízlalás. Kenderkészlet vámból. Földesúri pince felszerelése. Vereshagyma, sőró vámból, deszka vámból.
Sajókeresztur:
Terményekből kilenced. Borsó, lencse boglyában. Búzaasztag lefedése zabszalmával.
Ormos:
Veteményes kert: káposzta, retek, petrezselyem.
Ónod:
Malomfelszerelés szerszámokkal. Abajdocz vámbúza. Kender- és kásatörő. Vámkása, vámkender. Földesúri major. Serfőzőház, felszerelés. Elszámolás nélkül elhunyt számtartó és udvarbíró özvegyének kiegyezése a földesúrral, satisfactióban adott állatok: ökör, juh, sertés, tehén. Szaladkészlet, kenderkészlet, juhgyapjú. Borforraló rézüst, edéblő és konyha felszerelés. Kocsmák. Veteményes kert. – Istállók. Béres ökrök. Felszerelés: járom, lánc, tézslavas, csikotos, kötél, szijostor, ösztök, csoroszlya; vasas szekér, ekevas; szekérrészek: kerék, tengely, lőcs. – Hordók: gönci és gyöngyösi. Búzahordó kas. Kaszált búza állatoknak, aratott búza. Lednekes lencse. "Czigás" kocsisok, "czigás" lovak, szekerek, szánok. Búzaverem. Gyümölcsös, méhes, "puttonkert". Várleltárból: sáfárház, szőrös nyersbőrök, nyers borjúbőr, mértékek, vékák. Sütőház, liszttartók; sóörlő, kútfelszerelés.
Folytatás az UC 25 : 41-ben.
I. Rákóczi Ferenc javai. Ónod uradalma.
(Borsod m.): Miskolc – Sajószentpéter – Sajókeresztur, Bessenyő praedium – Veleszd – Ormos – Ónod vár és város – Kaza – Vadna – Ivány – Mucson – Mátraaljai és Tarnamelléki dézsmafizető helységek (folytatás UC 25 : 41-ben)

Tartalomgazda