HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 038.

Dátum 1670. szeptember 15.
Jelleg

60 oldal magyar, egykorú töredék, az irat vége 26 : 16 numerusban.

Szöveg

"Urbarium seu Connumeratio" (Összeírás: vár és majorsága, subditusok neve, szolgáltatásaik, majorsági szántó, rét, adók, jövedelmek helységek és birtokok szerint.) Készítette: Bajoni János connumerator.
Ónod:
Földesúri majorsági földek, háromnyomásos gazdálkodás, kaszálók. Halászóvizek jövedelméből 1/3 a földesúré. Révjövedelem. Malom harmadában; kása-, kendertörő. Mészárszék, kocsma. Taxás házbérlők. Taxás patika megszüntetése, helyén mészárszék nyílt.
Emőd:
Lakosok név szerint, sessiók, fiúgyermekek. Állatállomány: ló, ökör, tehén, juh, sertés, méh. Taxások, census nincs. Kilenced őszi és tavaszi gabonából. Kilenced a szőlők után a földesúré, tized a királyé. Bárány-, méhtized szintén a királyé. Pázsittized. Robot: szántás, vetés, aratás, kaszálás és egyéb szolgáltatás kívánság szerint.
Felső Lucz:
Morotva-vizek halászása. Hajdúk letelepítése. Szabad földfoglalás. Jobbágyság dézsmát ad földjei és rétjei után.
Sócza, Arnót:
Elpusztult falvakból városba költözött jobbágyok a városból szolgálják urukat, a városban házhelyeket kaptak, s onnan művelik a közeli majorsági földeket.
Besenyő:
Kilenced terményekből és szőlőből a földesúrnak, tized a királynak.
Sajókeresztur:
Új telepesek, taxások, három év mentesség, census nincs. Majorsági szántók két nyomásra, Majorsági szőlők, javaslat a napszámos megművelésre. Majorsági földek jobbágyok művelésében ötödért. Robot a tisztek kívánsága szerint. Ajándékok: őz, rókabőr.
Muczon:
Majorsági földek négy nyomásban. Felesben használhatnák a jobbágyok, de nem vállalják a török miatti félelmükben. Az őszi és tavaszi vetés feléből hetedet adnak, máshol nyolcadot. A királynak nem jár dézsma, nincs semmiféle állatdézsma.
Velezd:
Majorsági földek egy része 2 nyomásban, másik része 1 nyomásban.
Kaza:
Census elengedése a török miatt. Termény- és állattized. Robot. Pázsittized nincs. Szőlők után ötöd vagy kilenced, néhány szőlőután külön szolgáltatás. Legelő használatért gallyfa szállítás.
Sajószentpéter:
Csak taxát fizetők, csak censust fizetők, taxát és censust fizetők. Ajándék: ködmön és faggyú. Hajdúk sem taxát, sem censust nem fizetnek, levélhordással szolgálnak. Exemptek, nemesek. Deserták után készpénz. Új telepesek taxáért és szolgálatokért. A taxások régebben borral fizettek, most készpénzzel. "Possessorok" házai és telkei. Javaslat a szőlők pénzért való megműveltetésére, mert a robotos művelésben tönkremennek. – Száraz vám. Vásárjövedelem: sátorpénz, borpénz, vaspénz, cseréppénz. Csak census van, terményből dézsma nincs. Privilégiumok megújítása a Liber Regius alapján. Szőlők után kilenced és ötöd. Kikényszerített egyházi tizedek miatt a lakosság elvándorol. "Ferton" a vidékiek szőlőhasználatáért – zab és tyúk a dézsmán kívül. A taxások a taxa megfizetésén kívül más szolgálattal nem tartoznak. – Szökött jobbágyok. Hajdúk névsora (Bőcz, Kesznyeten, Szederkény, Lucz). Hadnagyok. A hajdúk letelepedési és elvándorlási szabályai. A földesúr és a hadnagyok részesedése a visszamaradt ingatlan és ingó vagyontárgyakban.
Roff:
Minden dézsmát, ajándékot robotot készpénzzel váltanak meg.
Debrő, Kály:
A török erdőpusztításai. Robot helyett taxa. Hat ökrök jobbágyok, négy és két ökrösök, továbbá a zsellérek és igás állat nélküli jobbágyok készpénz taxája. Vaj- és káposztaszolgáltatás.
Az összeírás folytatása külön UC számon, az UC 26 : 16-ban.
I. Rákóczi Ferenc javai. Ónod uradalma.
(Borsod m.): Ónod, Szarvasszeg major – Emőd, Felső Lucz praedium, Felső Sócza praedium – Arnót – Besenyő – Sajó Keresztur, Kisfalud praedium – Ivan – Muczon – Veleszd – Kaza, Ormos praedium, Kelecsen praedium, Harnocz praedium – Kazincz – Baracska – Vadna – Sajószentpéter – Szentpéter-Kisfalud praedium – Aranyas – Nyék – Nagy Czécz praedium – Ládháza praedium – Berzeg – Bal-Püspök praedium – Lak – Bőőcz – Külső Bőőcz – Korhi praedium – Kesznyeten – Szederkény – Lucz – Abony praedium – Roff – Körömi rév – Debrő – Kály – Nagyut – Totfalu
A helységek felsorolásának folytatása az UC 26 : 16-ban (Mátraaljai birtokok).

Tartalomgazda