HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 035.

Dátum 1670-es évek
Jelleg

4 oldal latin, egyszerű másolat, 2 pld.

Szöveg

(Összeírás: a birtokrészek összesített bevétele tételesen, allódilis állatok.)
Feltünteti, a falvakból melyek teljes egészében az övé, melyekben hány része van. Évi és szerződéses (contractualis) census készpénzben. Élelmiszerekre adott pénz. Nyestért adott váltság. Szt. György és Szt. Mihály census némely falvakban. Borjúváltság. Malomjövedele, vámházjövedelem. Kovácsműhely, üveggyár censusa. Pálinkafőző üstök censusa. Vannak soronkívüli jövedelmek, az idő szerint hol nőnek, hol csökkennek. – Négy major, állatok (fejős tehenek, bikák, üszők, borjak, disznók, hízók, malacok) száma. A szumniczei majorban juhok és kecskék is vannak. A lipcsei uradalom falvaiban a szabadosok őzet, nyulat, császármadarat adnak. – Évi census: kilenced árpa, zab, borsóból, azok a falvak, melyek a várnak tizedet nem adnak. Juhlegeltetésért dézsmáláskor fizetnek pénzt, minden akol után 1 bárányt, 1 nyestet, 1 zsákot. Brinza helyett pénzt fizetnek. Élelmiszerekre census. Rendkívüli jövedelmek, hol több, hol kevesebb. Makkoltatásért a tizedet pénzben megváltják. Pálinkafőzésért minden fazék után fizetnek. Hegyi legeltetés jövedelme. Malombér. Kocsmák, vendégfogadók bére. – Majorban állatok: fejőstehenek, üszők, bikák, borjak, disznók, ludak, pulykák, tyúkok, kakasok, kacsák, juhok, bárányok, kecskék, kosok.
Gróf Wesselényi özvegyének (Széchy Anna Mária) birtoka.
(Gömör m.): Murany – Polonka – Zavatka – Szünicze – Tergard – Vernar – Murany Lehota – Murany Allya – Hosszu Roth (!) – Nagy Revistye (oppidum) – Vizes Réth – Kis Rőcze – Zvichava – Lubonik – Chizno – Umerla Lehota – Mnisan – Vopracz – Jolsva Taploca – Süvite
Lipcsei várhoz tartozó falvak: Lipcse – Podkonicza – Luchatim – Hiades – Merczibrogya – Szt. Andras – Brazno – Rasztoka – Nemecska – Dubova – Jesseno – Also Lehota – Valaszko – Ulicska

Tartalomgazda