HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 031.

Dátum 17. század vége
Jelleg

3 oldal latin, eredeti keltezetlen, korára tartalma utal.

Szöveg

"Brevis seu Succinctus Extractus", melyet Keövy András készített. (Összeírás: majorságok, allódiális szántó, rét, gabona és egyéb élelmiszer, subditusok száma, úrbéres és egyéb bevételek, malmok, allódiális állatok.)
A várhoz tartozó falvak évi censusa és szolgáltatásai összegezve: búza, rozs. liszt, zab kassai köbölben. Kősó. Szalonna, háj, oldalas (dorsalia). – Kúriák: vár alatt, Jolsván, Nagy Rőczén. Adó a falvakból. Telkek száma. Jobbágyok száma. Házas és háznélküli zsellérek száma. Évi census összege. Élelmiszerekre adott összeg. Szabadok száma. Vámházak száma. Kocsmák, serfőzők száma. Malmok száma, kinek szolgáltatnak (királynak, iskolának, kórháznak). Fűrészmalmok. Kertek, allódiális földek, majorok. Makkos erdők. Méhkasok száma (valószínűleg méhesek). Majorsági állatok (tyúkok, ludak, fahordó lovak, kis és nagy sertések, fejős és meddő tehenek, tulkok és borjak, bikák és ökrök, fejős juhok, bárányok és kosok, fejős kecskék, gidák). Rétek. Hegyi legelők.
Murány uradalma.
(Gömör m.): Murány vára

Tartalomgazda