HU MNL OL E 156 - a. - Fasc. 025. - No. 030.

Dátum 17. század vége
Jelleg

1. 10 oldal latin, egyszerű másolat, keltezetlen, korára tartalma utal.
2. 1690-es összeírás, egyszerű másolat, 51 oldal, jobbágynevek, állataik, szolgáltatásaik.

Szöveg

"Aestimatio perennalis" 1690-es összeírás alapján. (Becslés: allódium és tartozékai, úrbéres és egyéb bevételek, subditusok száma.)
Vár. Vár alatt major, most építették újjá. Allódiális földek három nyomásban. Kertek, jövedelmük az évi termékenységtől függ. Rétek. Serfőző. Kocsmák jövedelme, nagyon hasznothajtók. Mészárszék bére. Erdőből épületfa, zsindely, deszka haszon értéke. Hegyi legeltetés jövedelme. Pisztrángászás értéke. Üveggyár. Juhcensus. Malomjövedelem. Falvaknál a lakosok, zsellérek száma, telkek nagysága, száma. Elhagyott telkek. – Jobbágyok, utánuk zsellérek névvel; fiak neve, kora. Ökrök, tehenek, borjak száma; lova senkinek sincs; sertések, méhek. Telkek nagysága (a nyolcad telek 10 hold), bevetett vetőmag. Széchy Mária rendeletére némely jobbágyok, zsellérek ivadékai mentesek minden ajándék és munka alól, csak censust fizetnek. Évi census. Élelmiszerekre. Halász fizet a víz használatáért. Munkát a tisztek rendelése szerint kötelesek végezni. – Vámház vendégfogadóval, állandó bor és röméréssel. Malom két kőre, jövedelme; molnár tartozik a földesúrnak évi két disznót hízlalni. Borjúváltságot fizet, kölyüért külön fizet. Allódiális földek három nyomásban. A majorban serfőző is van. Komlóskert. Rétek. Fűrészmalom, a vágatók minden deszkáért fizetnek. A juhtartók oláh censust (census valachorum) fizetnek, fejősökért többet, meddőkért kevesebbet. Minden kunyhó után egy öreg bárányt adnak fiastól. Ser- és pálinkafőzésért üstönként fizetnek. A deszkavágók mikor dolgoznak, mindegyik 500 cserepet ad évenként.
Murány uradalma.
(Gömör m.): Murány vár – Murányallya – Murány Lehota – Hoszu Réth – Nagy Rőcze (oppidum) – Zdichava – Vizes Réth – Umrelo Lehota – Chisno – Jolsua Taplocza – Süvéthe – Sümöcze – Kiss Reöcze – Lubonik – Mnissan cum Kopras – Zavadka – Szömöcze – Telgarth – Rovno – Szuha – Alyvador – Budikfalva – Roszko

Tartalomgazda